Попис фондова у Зворнику

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. Период до 1918.

 • Котарски уред Зворник (1880–1918); 1887/1946; књ. 14; ф. 1; п. 62; попис

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)

 • Начелство Среза зворничког (1918–1941); 1927/1946; књ. 17; попис
 • Начелство Среза бијељинског (1918–1941); 1892/1952; књ. 1; п. 5; попис

1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)

1.4.2. Срески и општински органи управе

 • Срески НО Зворник (1945–1958); 1946/1958; књ. 21; кут. 24; СИ
 • Срески НО Бијељина (1945–1955); 1945/1955; књ. 2; п. 27; попис
 • Градски НО Бијељина (1945–1955); 1946/1955; п. 27; књ. 11; попис
 • НО Градске општине Зворник (1950–1955); 1949/1954; књ. 7; п. 3; попис
 • НО општине Козлук (1952–1962); 1953/1962; књ. 5; п. 13; попис
 • НО општине Дрињача (1952–1955); 1952/1955; књ. 1; п. 2; о. 2; попис
 • НО општине Зворник (1955–1963); 1953/1962; књ. 21; кут. 124; СИ
 • НО општине Бијељина (1955–1963); 1955/1962; књ. 50; п. 130; попис
 • СО Зворник (1963–); 1892/1982; књ. 70; кут. 646; ф. 5.495; СИ
 • СО Бијељина (1963–); 1963/1975; књ. 57; п. 1.120; попис

1.4.3. Мјесни органи управе

 • Мјесни НО Зворник (1945–1950); 1945/1957; књ. 12; п. 5; попис
 • Мјесни НО Дрињача (1945–1952); 1945/1952; књ. 12; п. 14; о. 1; попис
 • Мјесни НО Каменица (1945–1952); 1947/1952; књ. 6; п. 2; о. 1; попис
 • Мјесни НО Снагово (1945–1952); 1946/1952; књ. 4; п. 2; попис
 • Мјесни НО Козлук (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; п. 1; попис
 • МУ Пилица (1952–1985); 1952/1985; 3,5 м1; попис

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе

 • СИЗ становања и комуналних дјелатности Шековићи (1976–1990); 1976/1990; ф. 9; п. 3; рег. 1; попис

1.5. Период од 1992.

 • Омбудсмaн Републике Српске, Канцеларија у Бијељини (2001–2009); 2001/2009; 12,1 д/м; попис

2. Правосуђе

2.2. Период од 1945.

2.2.4. Правобранилаштва

 • Општинско јавно правобранилаштво Зворник (1970–1993); 1969/1981; п. 32; ф. 2; попис

6. Привреда и банкарство

6.3. Привредна предузећа

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство

 • „Радник“ АД Власеница (1951–2008); 1951/2008; 2,65 д/м; попис
 • Творница обуће „Стандард“ Зворник (1951–1990); 1951/1990; 0,3 д/м; попис
 • „Панафлекс“ АД Бијељина – у стечају (1957–2015); 28,8 д/м; АК
 • ЈИИП „Српски глас“ Зворник – у стечају (1969–2011); 1969/2011; 2,9 д/м; АК
 • „Дрина“ АД Братунац – у стечају (1977–2009); 1997/2009; 6 д/м; АК
 • ОДП „Обућа-Дрина“ са п. о. Зворник (1992–2010); 1992/2010; 0,5 д/м; попис
 • Рудник олова и цинка „Сасе“ АД Сребреница – у стечају (2006–2016); 2006/2016; 1,9 д/м; попис
 • „Далековод Инжењеринг“ АД у стечају Братунац (19662010); 1966/2010; 6 д/м; попис

6.3.4. Саобраћај

 • ООУР ПТТ саобраћаја „Зворник“ Зворник (1970–1992); 1971/1991; књ. 9; рег. 4; ф. 111; попис
 • „Транспорт Вихор“ у стечају Братунац (19542013); 1954/2013; 10 д/м; попис

6.3.6. Остало

 • ЈИИП „Српски глас“ Зворник – у стечају (1969–2011); 1969/2011; 2,9 д/м; АК