Јавне набавке

8. 5. 2020. Дана 8. маја 2020. године на основу поступка проведеног од стране трочлане комисије донесена је одлука бр. 404-14/20 о избору најповољнијег понуђача за набавку огревног дрвета, предузеће ЈПШ Шуме Српске АД Соколац, ШГ Чемерница Кнежево. Поступак набавке је проведен као директни споразум.

28. 1. 2020. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе реализације редовних и посебних активности Архива Републике Српске за 2020. годину. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом

28. 1. 2020. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку семинара и стручног усавршавања за потребе реализације редовних и посебних програмских активности Архива Републике Српске за 2020. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

24. 1. 2020. Дана 24. јануара 2020. године, на основу члана 80 став 3 Закона о Републичкој управи доносена је одлука којом се усваја план набавки Архива Републике Српске за 2020. годину.

22. 1. 2020. Основни елементи закључених уговора у 2019. години.

24. 7. 2019. Дана 24. јула 2019. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавном поступку набавке робе, именованом као „Јавна набавка путничког моторног возила“, број 07/4.01.01/404-19/19 од 9.јула 2019. године.

8. 7. 2019. Дана 8. јула 2019. године донесена је Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку огревног дрвета која је спроведена поступком директног споразума, а у поступку набавке огревног дрвета. Поступак је провела трочлана комисија,именована рјешењем директора Архива Републике Српске, 07/4.01.01/404-18/19 од 23. јуна 2019. године.

18. 2. 2019. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

26. 12. 2018. Дана 26. децембра 2018. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору понуђача у отвореном поступку јавне набавке покретно-клизних полица за потребе депоа Архива Републике Српске у 2018. години.

10. 12. 2018. Дана 10. децембра 2018. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору понуђача у отвореном поступку јавне набавке информатичке опреме за потребе Архива Републике Српске у 2018. години.

8. 10. 2018. Четврта Допуна Плана набавки, усвојена 8. октобра 2018.

1. 10. 2018. Jавни оглас за продају службених моторних возила путем лицитације системом затворених понуда.

2. 7. 2018. Трећа Допуна Плана набавки, усвојена 2. јула 2018.

2. 4. 2018. Друга Допуна Плана набавки, усвојена 2. априла 2018.

15. 1. 2018. Прва Допуна Плана набавки, усвојена 15. јануара 2018.