Јавне набавке

31. 1. 2024. Основни елементи закључених уговора у 2023. години.

3. 1. 2024. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе реализације редовних и посебних активности Архива Републике Српске за 2024. годину. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом

3. 1. 2024. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку семинара и стручног усавршавања за потребе реализације редовних и посебних програмских активности Архива Републике Српске за 2024. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

3. 1. 2024. Архив Републике Српске доноси одлуку за  план набавки за 2024. годину.

 

4. 12. 2023. Директор Архива доноси Одлуку о Допуни плана набавки за 2023. годину.

10. 10. 2023. Дана 10. октобра 2023. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је  Одлука о избору понуђача  са понуђачем „Графид“ ДОО Бањалука за услугу штампања књига у  поступку конкурентског захтјева јавне набавке за услуге штампања књига.

14. 9. 2023. Директор Архива доноси Одлуку о Допуни плана набавки за 2023. годину.

6. 6. 2023. Дана 6. јуна 2023. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је  Одлука о избору понуђача  са понуђачем „Графид“ ДОО Бањалука за услугу штампања књига у  поступку конкурентског захтјева јавне набавке за услуге штампања књига „Дипломатија Хрвоја Вукчића Хрватинића“ „Војвода Мићо Љубибратић Херцеговац (1839-1889). Споменица“ и „Фотомонографија Милана Карановића“ Архива Републике Српске у 2023. години.

17. 5. 2023. Архив Републике Српске доноси одлуку за Допуну Плана набавки за 2023. годину.

16. 5. 2023. Дана 16. маја 2023. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је  Одлука о избору понуђача  са понуђачем „Графид“ ДОО Бањалука за услугу штампања књига у  поступку конкурентског захтјева јавне набавке за услуге штампања књига „Архив Републике Српске 1953-2023“ и „Бан Милосављевић“ Архива Републике Српске у 2023. години.

04. 5. 2023. Дана 04. маја 2023. године на основу поступка проведеног од стране трочлане комисије донесена је одлука о избору најповољнијег понуђача рачунара и рачунарске опреме. Те је потписан уговор са „Mint ICT“ с. п. Бањалука, као најбоље оцијењеном понуђачу. Поступак набавке проведен је као директан споразум са провјером кретања тржишних цијена тражењем понуда од три правна лица односно продавача.

7. 4. 2023. Архив Републике Српске доноси одлуку за Допуну Плана набавки за 2023. годину.

 

 

2. 12. 2022. Архив Републике Српске доноси одлуку за Допуну Плана набавки за 2022. годину.

24. 6. 2022. Архив Републике Српске доноси Допуну Плана набавки за 2022. годину.

4. 1. 2022. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе реализације редовних и посебних активности Архива Републике Српске за 2022. годину. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом

4. 1. 2022. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку семинара и стручног усавршавања за потребе реализације редовних и посебних програмских активности Архива Републике Српске за 2022. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

4. 1. 2022. Дана 4. јануара 2022. године, на основу члана 80 став 3 Закона о Републичкој управи доносена је одлука којом се усваја план набавки Архива Републике Српске за 2022. годину.

2. 11. 2021. Проведена набавка услуге штампања изложбеног каталога „Народна скупштина РС (1991-2021)“, закључена уговором са штампаријом Графид ДОО Бањалука, бр. 404-18/21. Набавка је проведена као поступак директног споразума.

8. 10. 2021. Архив Републике Српске доноси Допуну Плана набавки за 2021. годину.

5. 5. 2021. На основу проведеног поступка јавне набавке и Одлуке бр. 621.70-1/21 од 15. априла 2021. закључен је Уговор 5. маја 2021. са понуђачем „Графид“ ДОО Бањалука за услугу штампања књиге „Аматерски филм у Бањалуци“.

4. 5. 2021. Архив Републике Српске доноси Допуну Плана набавки за 2021. годину.

1. 3. 2021. На основу проведеног поступка, донесена је Одлука 404-9/21 од 1. марта 2021. о прихватању понуде предузећа „Тропик малопродаја“ ДОО Бањалука за набавку хигијенског материјала за потребе Архива РС у 2021. години.

25. 2. 2021. На основу проведеног поступка, донесена је Одлука 404-8/21 од 25. фебруара 2021. о прихватању понуде предузећа „Кецком“ ДОО Бањалука за набавку канцеларијског материјала за потребе Архива РС у 2021. години.

22. 2. 2021. Након проведеног поступка., Одлуком бр. 404-7/21 од 22. 2. 2021. прихваћена је понуда фирме „Нестро петрол“ АД Бањалука за набавку горива за моторна возила Архива РС у текућој години. Уговор је склопљен на основу приложеног нацрта уговора.

22. 1. 2021. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе реализације редовних и посебних активности Архива Републике Српске за 2021. годину. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом

22. 1. 2021. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку семинара и стручног усавршавања за потребе реализације редовних и посебних програмских активности Архива Републике Српске за 2021. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

18. 1. 2021. Основни елементи закључених уговора у 2020. години.

11. 1. 2021. Дана 11. јануара 2021. године, на основу члана 80 став 3 Закона о Републичкој управи доносена је одлука којом се усваја план набавки Архива Републике Српске за 2021. годину.

15. 9. 2020. Дана 15. септембра 2020. године на основу поступка проведеног од стране трочлане комисије донесена и одлуке о избору најповољнијег понуђача рачунара и рачунарске опреме потписан је уговор са „Mint ICT“ с. п. Бањалука. Поступак набавке проведен је као директан споразум са провјером кретања тржишних цијена тражењем понуда од три правна лица односно продавача.

8. 5. 2020. Дана 8. маја 2020. године на основу поступка проведеног од стране трочлане комисије донесена је одлука бр. 404-14/20 о избору најповољнијег понуђача за набавку огревног дрвета, предузеће ЈПШ Шуме Српске АД Соколац, ШГ Чемерница Кнежево. Поступак набавке је проведен као директни споразум.

28. 1. 2020. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за потребе реализације редовних и посебних активности Архива Републике Српске за 2020. годину. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом

28. 1. 2020. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку семинара и стручног усавршавања за потребе реализације редовних и посебних програмских активности Архива Републике Српске за 2020. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

24. 1. 2020. Дана 24. јануара 2020. године, на основу члана 80 став 3 Закона о Републичкој управи доносена је одлука којом се усваја план набавки Архива Републике Српске за 2020. годину.

22. 1. 2020. Основни елементи закључених уговора у 2019. години.

24. 7. 2019. Дана 24. јула 2019. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору најповољнијег понуђача у јавном поступку набавке робе, именованом као „Јавна набавка путничког моторног возила“, број 07/4.01.01/404-19/19 од 9.јула 2019. године.

8. 7. 2019. Дана 8. јула 2019. године донесена је Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку огревног дрвета која је спроведена поступком директног споразума, а у поступку набавке огревног дрвета. Поступак је провела трочлана комисија,именована рјешењем директора Архива Републике Српске, 07/4.01.01/404-18/19 од 23. јуна 2019. године.

18. 2. 2019. На основу члана 8. Закона о јавним набавкама и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама, позивамо Вас да доставите понуду у оквиру позива за достављење понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја. Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом, важећим подзаконским актима и овом тенедерском документацијом.

26. 12. 2018. Дана 26. децембра 2018. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору понуђача у отвореном поступку јавне набавке покретно-клизних полица за потребе депоа Архива Републике Српске у 2018. години.

10. 12. 2018. Дана 10. децембра 2018. године, а на приједлог Комисије за јавне набавке, донесена је Одлука о избору понуђача у отвореном поступку јавне набавке информатичке опреме за потребе Архива Републике Српске у 2018. години.

8. 10. 2018. Четврта Допуна Плана набавки, усвојена 8. октобра 2018.

1. 10. 2018. Jавни оглас за продају службених моторних возила путем лицитације системом затворених понуда.

2. 7. 2018. Трећа Допуна Плана набавки, усвојена 2. јула 2018.

2. 4. 2018. Друга Допуна Плана набавки, усвојена 2. априла 2018.

15. 1. 2018. Прва Допуна Плана набавки, усвојена 15. јануара 2018.