Издаваштво

Поред обављања редовних послова на прикупљању, сређивању и заштити архивске грађе, радници Архива РС посвећују значајну пажњу научном раду и културно-просвјетној дјелатности. Научноистраживачким радом архиви се традиционално баве, најчешће учешћем у научноистраживачким пројектима, објављивањем књига, научних и стручних радова, зборника докумената итд. У том смислу, Архив РС профилисао се у респектабилног издавача у пољу историографије и архивистике. Овдје можете пронаћи издања Архива од његовог оснивања до данас (поредано од посљедње према најстаријој публикацији):

Електропривреда Републике Српске 1992–2022, аутори др Владан Вуклиш и др Бојан Стојнић, МХ Електропривреда Републике Српске а. д. Требиње, Архив Републике Српске и Удружење архивских радника РС, Бањалука — Требиње 2023, 304 стране.

Др Емил Гаврила: Дјеловање међу Србима Босне и Херцеговине, приредио др Гојко Маловић, Историјски архив Града Новог Сада, Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука — Нови Сад 2023, 161 страна.

У борби рођене: Допринос жена Козаре Народноослободилачкој борби, ауторке Ведрана Адамовић и Марина Љубичић Богуновић, Музеј Козаре, Национални парк Козара, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Приједор — Бањалука 2023, 239 страна.

Војска брза као вјетар: Војска Републике Српске у рату 1992–1995, аутор Бојан Б. Димитријевић, Институт за савремену историју, Архив Војводине, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Београд — Нови Сад — Бањалука 2023, 433 стране.

Дична Српкиња – Стоја Кашиковић, аутор Душан П. Петронијевић, Архив Војводине, Архив РС, Нови Сад — Бањалука 2023, 61 страна.

Ревеник (од Градине до Кадињаче), аутор Аранђел Смиљанић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Бањалука 2023, 716 страна.

Траговима прошлости: Српско просвјетно и културно друштво ‘Просвјета’ у Босанском Петровцу, аутор Бошко М. Бранковић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Бањалука 2023, 149 страна.

Комесаријат за избеглице и пресељенике Владе народног спаса 1941–1944. годинеKњига III, приредили Маријана Мраовић и Петар Ђурђев, Историјски архив града Новог Сада, Војни архив Србије, Архив РС, Нови Сад — Београд — Бањалука 2023.

Злочини Независне Државе Хрватске 1941–1945. годинеKњига II (1943–1945), приредили Маријана Мраовић и Петар Ђурђев, Историјски архив града Новог Сада, Војни архив Србије, Архив РС, Нови Сад — Београд — Бањалука 2023.

Саслушања српских избеглица, I—VI, приређивач и аутор студије Вељко Ђурић Мишина, Удружење архивских радника РС, Архив РС и Архив Војводине, Бањалука — Нови Сад 2023; по свескама: Саслушања српских избеглица: Историјски контекст и анализа саслушања; Акција Римокатоличке цркве; Јасеновачки логор; Лобор Град – Хрватски логор за српске жене и децу; Босна и Херцеговина; Хрватска – Далмација – Славонија – Срем I; Хрватска – Далмација – Славонија – Срем II.

Вук Караџић: Револуционар српског књижевног језика (1787–1864), аутор Момчило Вуковић Бирчанин, Историјски архив Ужице, Архив Војводине, Архив РС и Удружење архивских радника РС, Ужице — Нови Сад — Бањалука 2023.

Громогласно амазонство једне холандске фрајле: Жана Меркус (Јеаnne Merkus) у Херцеговини и Србији за време устанка и рата 1875–76: Грађа и прилози, приредио Рене Гремо (René Grémaux), Архив РС, Удружење архивкских радника РС, Бањалука 2023.

Српска африкијада: Наши у Африци, аутор Недељко П. Гиздавић, фототипско издање, приредиле Лела Павловић и Нада Петровић, Удружење архивских радника РС, Архив РС, Међуопштински историјски архив у Чачку, Чачак — Бањалука 2023.

Војвода Мићо Љубибратић Херцеговац (1839–1889): Споменица, приредио Рене Гремо (René Grémaux), Архив РС, Удружење архивкских радника РС, Бањалука 2023, 326 страна.

Фотомонографија Милана Карановића, аутори Мирослав Дрљача, Лебиба Џеко и Боривоје Милошевић, Архив РС, Удружење архивкских радника РС, Бањалука 2023.

Дипломатија Хрвоја Вукчића Хрватинића, аутор Аранђел Смиљанић, Архив РС, Удружење архивкских радника РС, Бањалука 2023, 218 страна.

Бан Милосављевић. Прича о човјеку који је Бањој Луци обистинио име, друго издање, аутор Зоран Пејашиновић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Народна и универзитетска библиотека РС, Бања Лука 2023, 234 стране.

Архив Републике Српске 1953–2023, аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2023, 144 стране.

Покатоличавање Срба: Прекрштавања на подручју Загребачке надбискупије између 1941. и 1945., аутор Филип Шкљан, Архив Војводине, СНВ – Архив Срба у Хрватској, Архив РС, томови I–III (прва књига А–Г, друга књига Д–М, трећа књига Н–Ш), Нови Сад, Загреб, Бања Лука 2022.

Босна и Херцеговина: Саслушања српских избеглица из Другог светског рата, приредио Радован М. Пилиповић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Архив СПЦ, Бањалука 2022, 278 страна.

Long Flight of Imperial Eagle: Austrian Diplomacy and Trade towards Asia 1774–1799, author Boro Bronza, Archives of the Republic of Srpska [Arhiv RS] & Association of Archival Workers of the Republic of Srpska [Udruženje arhivskih radnika RS], Banjaluka 2022, 256 pages.

Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 1905–1918, аутор Боривоје Милошевић, Архив РС и Удружење архивских радника РС, Бањалука 2022, 189 страна.

Славиће мене народ мој: Богдан Р. Милановић Крајишник (18771902), аутор Бошко М. Бранковић, Архив РС и Удружење архивских радника РС, Бањалука 2022, 181 страна.

Народно позориште Врбаске бановине: Репертоар и ансамбл 1930–1934, аутор Љиљана Чекић, Архив РС и Удружење архивских радника РС, Бањалука 2022, 295 страна.

Глад у Босни и Херцеговини и смјештање 10.000 деце у Карловачку митрополију 1917–1920, аутор Мара Шовљаковић, Архив РС и Удружење архивских радника РС, Бањалука 2021.

Алманах тајног ђачког друштва из Тузле: Поезија и прозни радови настали у бихаћком затвору Кула 1915. године, приредили Ведрана Адамовић и др Боривоје Милошевић, Удружења архивских радника РС, Архив РС и Музеј Козаре, Бањалука 2021, 166 страна.

Краљ Петар II Карађорђевић (1923–1970), аутор Момчило Вуковић Бирчанин, приредили Жељко В. Марковић и Весна Лучић, Историјски архив Ужице, Архив Војводине, Архив Српске православне цркве, Историјски архив Краљево, Архив Републике Српске и Удружењи архивских радника РС, Ужице–Бањалука 2021.

Историјска улога Српске цркве у чувању народности и стварању државе, аутор Михаило И. Поповић, фототипско издање, приредили мр Бојан Стојнић и др Радован М. Пилиповић, Удружење архивских радника РС, Архив Републике Српске и Архив Српске православне цркве, Бањалука – Београд 2021.

Аматерски филм у Бањалуци, аутор Горан Бараћ, Архив РС, Удружење архивских радника РС и Кинотека РС, Бањалука 2021, 200 страна.

Петар Мирковић – Педагошко-књижевно стваралаштво, аутори Драго Ј. Бранковић, Бошко М. Бранковић, Бања Лука 2021, 180 страна.

Усташки покољ над Србима у селима Велико и Мало Паланчиште и Горњи Јеловац код Приједора 1942. године, аутор Маринa Љубичић Богуновић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, НП „Козара“ и Музеј жртава геноцида, Бањалука–Приједор–Београд 2021, 115 страна.

Усташка упоришта под Козаром током Другог свјетског рата, аутор Борис Радаковић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, НП „Козара“ и Музеј жртава геноцида, Бањалука – Приједор – Београд 2021, 200 страна.

Устанак у Босни од 1875. до 1878. год. Грађа за новију српску историју рата за ослобођење (фототипско издање књиге објављене у Новом Саду 1884. у Штампарији А. Пајевића), аутор Владимир Красић, приредио и написао поговор за ово издање: мр Радован Субић, Бања Лука 2021, 212+15 страна.

Колонизација Срба из Босне и Херцеговине у јужну Бачку после Првог и Другог светског рата – упоредна анализа, аутор Мара Шовљаков, Бања Лука – Нови Сад 2021, 550 страна.

Дипломатски списи Иве Андрића, приредио, предговор и коментаре написао Миладин Милошевић, заједничко издање Андрићевог института – Одјељење за историју, Архива Републике Српске, Удружења архивских радника Републике Српске, Архива Србије, Архива Југославије и Историјског архива Београда, Андрићград – Вишеград 2020, 600 страна.

Дипломатски списи Јована Дучића, приредио, предговор и коментаре написао Миладин Милошевић, заједничко издање Андрићевог института – Одјељење за историју, Архива Републике Српске, Удружења архивских радника Републике Српске, Архива Србије, Архива Југославије и Историјског архива Београда, Андрићград – Вишеград 2020, 584 страна.

Народно позориште Врбаске бановине: Оснивање и умјетнички развој 1930–1934, књига 1, аутор Љиљана Чекић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Art Print, Бањалука 2020, 231 страна.

Године страдања 1941/42. – НДХ и њени злочини у Приједору и околини 1941/42: Прилог проучавању злочина геноцида над српским народом у Поткозарју, аутор Ведрана Адамовић, Музеј Козаре, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Бањалука 2020, 349 страна.

Сакрална архитектура Бањалучке епархије на њеном садашњем простору од Миланског едикта до краја средњег вијека, аутори Славољуб Лукић, Бојан Вујиновић и Марко Јанковић, Бањалука 2020, 167 страна.

Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови, уредници мр Бојан Стојнић и др Гојко Маловић, Бањалука 2020, 159 страна.

Усташка зверства: зборник докумената (1941–1942), уредници Весна Башић и Александар Бурсаћ, приређивач и аутор уводне студије Милан Кољанин, Архив Војводине, Епархија Бачка и Архив Републике Српске, Нови Сад 2020, 627 страна.

Грађа за Шематизам епархија Српске православне цркве у Босни и Херцеговини 1958. године, аутор Драган Шућур, Бањалука 2020, 183 стране.

Српска Војводина и Босна и Херцеговина (1896–1914), аутор Мара Шовљаков, Архив Републике Српске и Удружење архивских радника Републике Српске, Бањалука 2020, 386 страна.

Петар II Петровић Његош (1813–1851), Момчило Вуковић Бирчанин, приређивачи и редактори Бојан Стојнић и Жељко Марковић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Архив СПЦ Београд, Историјски архив Ужице, Бањалука 2020, 210 страна.

Презимена Срба у Босни, аутор Ђорђе Јањатовић, Бањалука 2020, 923 стране.

Бањалучки илегалац: Сјећања Жарка Ластрића, приредили Владан Вуклиш и Маријана Тодоровић Билић, аутор уводне студије Владан Вуклиш, Бањалука 2020, 240 страна.

Извори за историју Српске православне цркве у Босни и Херцеговини, приредили Радован Пилиповић и Бојан Стојнић, Бањалука 2020, 361 страна.

Мостови на кривој Дрини — The Bridges over the winding Drina River, аутор Жељко Марковић, Бањалука 2019, 233 стране.

Земљотрес у Бањалуци 1969: солидарност, обнова и изградња — Earthquake in Banjaluka 1969: solidarity, recovery and development, аутори поставки Саша Ђукић и Жана Вукичевић, аутори текстова Владан Вуклиш и Жана Вукичевић, Архив РС и Музеј савремене умјетности РС, Бањалука 2019.

Бања Врућица: Вијек у служби здравља, Бојан Стојнић, Бањалука 2019, 149 страна.

Бањалука центар Врбаске бановине, аутори Верица М. Стошић и Небојша Радмановић, Бањалука 2019, 298 страна.

Електрокрајина Бањалука 1947–2017, аутори Бојан Стојнић, Љубица Ећимовић, Ђорђе Микић, Бањалука 2019, 239 страна.

Школство у Врбаској бановини 1929–1941, приредио Горан Ђуран, аутор уводног текста Гојко Маловић, Бањалука 2019, 822 стране.

На страшном мјесту постојати… Сјећања Уроша Стефановића, српског добровољца, приредио Љубомир Пувачић, уводни текст Ђорђе Микић, Бањалука 2019, 44 стране.

Канцеларијско и архивско пословање: Приручник за неупућене или подсјетник за упућене, аутор Зоран С. Мачкић, Бањалука 2019, осмо измијењено и допуњено издање, 640 страна.

Бањалука у борби за ослобођење и уједињење: Поводом једног вијека од завршетка Првог свјетског рата, аутор Боривоје Милошевић, Бањалука 2018, 88 страна.

Српска православна црква и руска емиграција (1920–1940), аутор Радован Пилиповић, Архив РС, Удружење архивских радника РС, Архив СПЦ Београд, Бањалука Београд 2019, 499 страна.

Из Родине у Бањалуку: Руска емиграција у Бањалуци, аутор Зоран С. Мачкић, Бањалука 2018, 299 страна.

Архив Републике Српске: Од градске до институције од националног значаја (1953–2018), аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2018, 112 страна.

Школство у Босанској Крајини (Бихаћка и Врбаска област) 1918–1929, приредили Гојко Маловић, Горан Ђуран, Љубица Ећимовић, Бањалука 2018, 447 страна.

Привреда Босанске Крајине 1878–1941: Зборник радова, уредник Владан Вуклиш, Бањалука 2018, 446 страна.

Хигијенски завод у Бањалуци 1929–1945, аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2017, 134 стране.

Бањалучки љекари у Краљевини Југославији, аутори Бојан Стојнић и Верица М. Стошић, Бањалука 2017, 233 стране.

Усташки стожер за Босанску Крајину: Студија Милана Вукмановића и избор из грађе, приредили Верица М. Стошић и Владан Вуклиш, Бањалука 2017, 363 стране.

Свједочења о затирању: прилози за историју страдања Срба Епархије бањалучке 1941. године, аутори и приређивачи Бојан Стојнић, Радован Пилиповић, Вељко Ђурић Мишина, Архив РС, Архив СПЦ Београд, Музеј жртава геноцида, Бањалука — Београд 2016, 191 страна.

Штампа у Босанској Крајини 1906–1941, аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2016, 127 страна.

Завод за физикалну медицину и рехабилитацију Др Мирослав Зотовић Бањалука: Сто година прве ортопедије у Бањалуци (1915–2015), аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2015, 213 страна.

Стогодишњица судских процеса у Босни и Херцеговини и Велеиздајничког процеса у Бањалуци 1915–1916, приредили Ђорђе Микић et al, Архив РС и Градско удружење потомака и поштовалаца ратних добровољаца 1912–1918, Бањалука 2015, 129 страна.

Сарајевски атентат као јужнословенска буржоаска револуција, аутор Ђорђе Микић, Бањалука 2014, 290 страна.

Данашњица и Млада Босна: Улога и значај Владимира Гаћиновића [1937], фототипско издање, аутор предговора новом издању Бојан Стојнић, Бањалука 2014.

Сjeћaњe нa Шпaниjу: Шпaнски грaђaнски рaт у jугoслoвeнскoj истoриoгрaфиjи и мeмoaристици 1945–1991, аутор Владан Вуклиш, Бањалука 2013, 159 страна.

Архив Републике Српске 1953–2013 — Archives of the Republic of Srpska 1953–2013, аутор Бојан Стојнић, Бањалука 2013.

Архив Босанске Крајине Бањалука 1935–1983, приредио Небојша Радмановић, Архив Босанске Крајине, Бањалука 1983.

Документи о радничком покрету у Босанској Крајини 1919–1941: Регеста, одабрали и приредили Ибро Ибришагић и Душан Врањешевић, Архив Босанске Крајине, Бањалука 1964.