Контакт информације

Сједиште Архива РС у Бањалуци:

 • Адреса: Алеја Св. Саве 1
 • Радно вријеме Архива: 8:00–16:00, сваким радним даном
 • Радно вријеме читаонице: 9:00–14:00, сваким радним даном
 • Телефон/факс: (051) 340 240, 340 230 (централа) 340 231 (факс)
 • Email: arhivrs@inecco.net

ЈИБ: 4400859800001

Електронске адресе запослених:

 • Директор: bojan.stojnic@arhivrs.org
 • Помоћник директора: vladanv@live.com
 • Читаоница: dalibor.novakovic@arhivrs.org
 • Рачуноводство: anka.gavric@arhivrs.org
 • Служба надзора регистратура: ljubica.ecimovic@arhivrs.org
 • Служба надзора регистратура: marijana.tbilic@arhivrs.org
 • Сређивање и обрада грађе: verica.josipovic@arhivrs.org

Канцеларија у Добоју:

 • Адреса: Краља Александра 125
 • Телефон: 053/229-435
 • Email: arhivrs.doboj@gmail.com

Канцеларија у Зворнику:

 • Адреса: Змаја од Ноћаја бр. 4
 • Телефон 056/211-075
 • Email: arhivrspjzvornik@yahoo.com

Канцеларија у Фочи:

 • Адреса: Краља Петра II
 • Телефон: 058/211-966
 • Email: arhivfoca@teol.net

Канцеларија у Требињу:

 • Адреса: Соколска 1
 • Телефон 059/260-632
 • Email: arhivrspjtrebinje@gmail.com

 
Локација

Пошаљите ваше питање