Удружење архивских радника

Удружење архивских радника Републике Српске једино је струковно удружење у пољу архивске дјелатности у Републици Српској. Рјешењем Министарства просвјете и културе од 9. марта 2020. године Удружење је добило статус репрезентативног струковног удружења за архивску дјелатност. Кроз своје активности Удружење је уско везано за Архив Републике Српске. Предсједник Удружења је Душан Поповић. Чланови Управног одбора су мр Бојан Стојнић (предсједник УО), мр Владан Вуклиш, мр Маријана Тодоровић Билић, Силвана Вуковић и Љубица Ећимовић.

Оснивачка скупштина Удружења архивских радника Републике Српске одржана је дана 26. октобра 2000. године у Малој вијећници Културног центра „Бански двор“ у Бањалуци. Скупштина је једногласно усвојила Статут и Програмске циљеве и задатке, изабрала Управни одбор и Надзорни одбор и предсједника Удружења.

Удружење архивских радника Републике Српске задужено је за провођење стручног усавршавања и цертификовања у сфери архивске дјелатности. Дана 17. децембра 2010. године ступио је на снагу „Правилник о условима, роковима и начину полагања стручног архивског испита, признавању стручних архивских звања и условима за стицање стручних архивских звања“ (СГРС бр. 126/10).

За више информација посјетите званични сајт Удружења.