Библиотека

Због своје тијесне повезаности са основним задацима и дјелатношћу архивске службе у цјелини, библиотека спада у веома важну организациону јединицу сваког архива. Да би објаснио контекст настанка архивске грађе и олакшао њено сређивање и обраду, књижни фонд библиотеке мора да буде у непосредној или посредној вези са архивском грађом коју архив посједује. Оснивањем Архива истовремено је почело прикупљање и набавка књига, прије свега оних које су служиле стручним радницима за успјешно обављање послова, да би се даље проширило на потпуније пружање услуга корисницима књижног фонда, а нарочито научноистраживачким радницима.

Тако је, за релативно кратко вријеме, у Архиву створен књижни фонд који је омогућио да почне функционисати библиотека Архива. Данас је библиотека Архива РС једна од богатијих библиотека у читавој земљи у пољу архивистике, историографије и друштвених наука, и она припада групи специјалних библиотека.

Данас библиотека има преко 15 хиљада библиотечких јединица. Набавка публикација врши се куповином, поклоном, откупом и размјеном, као и пријемом обавезног примјерка.

Структуру библиотечког фонда чине:

  • књиге – превасходно из области опште и националне историје, помоћних историјских наука, информационих студија, архивистике, права, политике, јавне управе, статистике, филозофије, географије, етнологије, музеологије, књижевности, школства, библиотекарства, религије…
  • наслови периодике – службени листови, зборници и гласници закона, информативни листови, часописи из области културе, умјетности и образовања, стенографски извјештаји о раду органа власти, као и периодичне публикације из области историје, архивистике…
  • рјечници и приручници, календари, споменице установа и предузећа и разних догађаја, лексикони, билтени, статути, правила и уредбе друштава и организација, монографије, јубиларна издања, школски извјештаји, каталози изложби…

Већи дио књижног фонда обрађен је по абецедном, стручном и насловном каталогу. Коришћење фонда је бесплатно, али се књиге обавезно користе искључиво у читаоници Архива.

Архив РС планира започети пројекат дигиталне обраде библиотечког фонда, чиме ће сви метаподаци постати претраживи а тиме и свака јединица лако доступна.