Попис фондова у Добоју

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)

 • Хидротехничка секција Босански Брод (1918–1945); 1919/1944; кут. 4
 • Среско начелство Дервента (1918–1941); 1900/1942; кут. 10

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.3.1. Народнослободилачки органи

 • Окружни НОО за средњу Босну (1945); 1945; кут. 1
 • Срески НОО Теслић (1944–1945); 1944/1945; кут. 6
 • Срески НОО Тешан (1944–1945); 1944/1945; кут. 2

1.3.2. Окупацијски и квислиншки органи

 • Котарско предстојништво Маглај (1941–1945); 1941/1945; књ. 2; кут. 4

1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)

1.4.1. Републички, окружни и обласни органи управе

 • Окружни НО Добој (1945–1947); 1941/1945; књ. 7; кут. 112

1.4.2. Срески и општински органи управе

 • СС Добој (1945–1966); 1945/1966; књ. 82; кут. 880
 • Срески НО Босански Брод (1945–1955); 1945/1955; кут. 7
 • Срески НО Дервента (1945–1958); 1945/1958; књ. 12; кут. 268
 • Срески НО Маглај (1945–1955); 1945/1955; књ. 71; кут. 190
 • Срески НО Модрича (1945–1955); 1945/1955; књ. 12; кут. 74
 • СО Добој (1945–); 1945/1963; књ. 32; кут. 350
 • НО општине Босанско Сухо Поље (1952–1960); 1954/1960; књ. 12; кут. 43
 • НО општине Бријесница (1952–1955); 1954/1955; кут. 1
 • НО општине Грапска (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 6
 • НО општине Дервента (1952–1955); 1952/1955; кут 19
 • НО општине Јоховац (1952–1958); 1952/1958; књ. 20; кут. 65
 • НО општине Карановац (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 3
 • НО општине Костајница (1955); 1955; кут 1
 • НО општине Липац (1952–1955); 1954/1955; књ. 1; кут. 2
 • НО општине Лукавица (1953–1958), 1953/1958; кут 1
 • НО општине Мајевац (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 2
 • НО општине Миљковац (1952–1955); 1955; књ. 12; кут. 43
 • НО општине Осјечани (1955–1958); 1955/1958; књ. 16; кут. 34
 • НО општине Станари (1952–1962); 1953/1960; књ. 17; кут. 40
 • СО Босански Шамац (1963–1991); 1946/1991; ф. 1.181

1.4.3. Мјесни органи управе

 • Мјесни НО Бегов Хан (1945–1952); 1950/1952; књ. 6; кут. 3
 • Мјесни НО Бушлетић (1949–1950); 1949/1950; кут 2
 • Мјесни НО Добој (1945–1947); 1945/1947; књ. 6; кут. 3
 • Мјесни НО Голубиње (1945–1952); 1946/1951; књ. 9; кут. 6
 • Мјесни НО Јоховац (1945–1952); 1945/1950; књ. 10; кут. 25
 • Мјесни НО Которско (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 13
 • Мјесни НО Мали Прњавор (1945–1947); 1945/1957; кут. 1
 • Мјесни НО Озимице (1945–1952); 1950/1952; књ. 10; кут. 17
 • Мјесни НО Папратница (1949); 1949; кут. 1
 • Мјесни НО Жепче (1945–1952); 1945/1952; књ. 27; кут. 28
 • МУ Велика Буковица (1945–1955); 1955; кут. 1
 • МУ Сјенина Ријека (1950–1965); 1950/1965; кут. 4

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе

 • Хидротехничка секција Босански Брод (1945–1964); 1946/1964; књ. 12; кут. 93
 • Дирекција за путеве Добој (1952–1962); 1952/1962; књ. 17; кут. 46
 • Стамбена заједница Добој (1959–); 1959/1964; књ. 18; кут. 14
 • Среско вијеће Народне технике Добој (?–1966); 1962/1966; књ. 1; кут. 10

1.5. Период од 1992.

 • Омбудсман Републике Српске, Канцеларија у Добоју (2001–2009); 2001/2009; 6 м1; АК
 • Министарство финансија Републике Српске, Регионални трезор у Добоју (2001–2012); 2001/2012; 25,5 м1; АК

2. Правосуђе

2.1. Период до 1945.

 • Срески суд Босански Брод (1878–1918); 1909/1918; књ. 21; кут. 28
 • Срески суд Босански Брод (1918–1941); 1918/1941; књ. 6; кут. 24
 • Срески суд Босански Брод (1941–1945); 1941/1943; књ. 3
 • Срески суд Добој (1878–1918); 1913/1918; књ. 16; кут. 28
 • Срески суд Добој (1918–1941); 1919/1941; књ. 26
 • Срески суд Добој (1941–1945); 1941/1945; књ. 2
 • Срески суд Маглај (1878–1918); 1886/1918; књ. 22; кут. 80
 • Срески суд Маглај (1918–1941); 1919/1940; књ. 125
 • Срески суд Маглај (1941–1945); 1942; књ. 1
 • Срески суд Граначица (1878–1918); 1899/1938; кут. 1

2.2. Период од 1945.

2.2.1. Судови редовне надлежности

 • Окружни суд Добој (1951–); 1951/1959; кут. 144
 • Срески суд Добој (1945–); 1945/1956; кут. 113

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1. Просвјетне установе

4.1.1. Школске и високошколске установе

4.1.1.2. Дјевојачке, грађанске, стручне и занатске школе

 • Државна грађанска школа Добој (1927–1945); 1928/1945; кут. 11
 • Стручна подружна школа Добој (1933–1946); 1933/1946; књ. 4
 • Медреса Градачац (1945–); 1945/1946; књ. 5
 • Прва основна школа Добој (1956–); 1956/1960; књ. 90
 • Нижа стручна домаћинска школа Добој (1952–1957); 1952/1957; књ. 12; кут. 20
 • Столарска школа за ВК раднике Добој (1956–1964); 1956/1964; књ. 12; кут. 20

4.1.1.4. Више и високошколске установе

 • Виша техничка школа Добој (1996–2013); 1996/2013; 4 м1
 • Факултет за услужни менаџмент „ФУМА“ Добој; (2006–2009); 2006/2009, књ. 9; кут. 3

4.2. Културне установе

 • Градска читаоница Жепче (1882-1955); 1882/1955 : књ. 5; СИ
 • Кино „Партизан“ Добој (1945–); 1947/1960; књ. 8; кут. 15
 • Културно-пропагандни центар Добој (1957–1963); 1957/1963; књ. 6; кут. 40

6. Привреда и банкарство

6.3. Привредна удружења, коморе и дирекције

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство

 • Дрвна индустрија и шумарство Теслић (1893–); 1926/1938; пов. 3
 • Дестилација дрва Теслић (1898–); 1904/1944; књ. 2; кут. 120
 • Дрвна индустрија и шумарство „Борја“ Теслић (1945–); 1945/1960; кут. 27
 • „Радник“ АД Добој – у стечају (1947–2013); 1947/2013; 10 м1
 • „Ремонттранс“ АД Модрича – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 4,8 м1
 • „Месопромет“ АД Добој – у стечају (1964–2007); 1964/2007; 4 м1
 • „Фимал“ АД Петрово – у стечају (1970–2003); 1970/2003; 5 м1
 • „Мебош“ АД Шамац – у стечају (1970–2007); 1970/2007; 5 м1
 • „Модекс“ АД Добој – у стечају (1972–2011); 1972/2011; 12 м1
 • „Бродтекс“ АД Брод (1975–2015); 1975/2015; 3 м1
 • „Ентеријер“ АД Которско – у стечају (1980–2011); 1980/2011; 4,5 м1
 • „Модричанка“ АД Модрича – у стечају (1980–2012); 1980/2012; 1 м1
 • „Униглас“ АД Шамац – у стечају (1981–2005); 1985/2005, 3 м1
 • „Техногас“ АД, Велика Буковица, Добој (1982–1989); 1982/1989; 1,5 м1
 • „Технорад“ АД Дервента – у стечају (1983–2014) 1983/2014; 1,1 м1
 • „Хранапродукт“ АД Шамац – у стечају (1983–2008); 1983/2008; 6 м1
 • „Металрад“ АД Модрича – у стечају (1988–2012); 1988/2012; 1 м1
  „УНИЕН“ („Енергоинвест“ ТННО AД Добој) – у стечају (1990–1992); 1990/1992; 1 м1
 • „Свитања“ АД Добој – у стечају (1994–2008); 1994/2008; 1,5 м1
 • „Прења“ АД Петрово – у стечају (1995–2016); 1 м1
 • „Илић Комерц“ ДОО Станари – у стечају (1997–2012); 1997/2012, 0,3 м1; АК
 • „Галаплет“ АД Милошевац – у стечају (1998–2009); 1998/2009; 2 м1; АК
 • „Модимес“ АД Модрича (1998–2009); 1998/2009; 2 м1
 • „Интимтекс“ АД Дервента – у стечају (1999–2013); 1999/2013; 3 м1
 • „Мотајица“ АД Дервента – у стечају (2000–2003); 2000/2003; 1 м1
 • „Бромет“ АД Брод – у стечају (2001–2014); 2001/2014; 0,5 м1
 • „Укрина“ АД Дервента – у ликвидацији (2003–2006); 2003/2006; 10 м1
 • „Интерпром“ ДОО Дервента – у стечају (2014–2016); 2014/2016; 1 м1
 • „Амбалажапласт“ ДОО Осјечани – у стечају (2015–2017); 2015/2017; 1 м1
 • Творница пнеуматских алата „Трудбеник“ Добој (1949–); 1966/2019; књ. 1

6.3.2. Пољопривреда и шумарство

 • Државно шумско газдинство Завидовићи (1947–1950); 1947/1950; кут. 48
 • Шумско газдинство Добој (1956–1960); 1956/1960; књ. 30; кут. 250

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

 • ТР Спасојевић Коста Добој (1914–1944); 1914/1944; књ. 2; кут. 1
 • ТР Туркић Ахмет Добој (1921–1943); 1921/1943; књ. 1
 • Земаљско ТП Сарајево, Филијала Добој (1945–1949); 1949/1951; књ. 4; кут. 13
 • Откупно предузеће „Поврћар“ Добој (1947–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 10
 • Стовариште дувана Добој (1947–1953); 1947/1953; кут. 1
 • ТП „Гранап“ Добој (1947–1952); 1947/1952; књ. 15; кут. 57
 • Среско ТП Добој (1948–1950); 1948/1950; кут. 12
 • УП „Балкан“ Добој (1949–1954); 1951; кут. 2
 • УП „Ресторан“ Добој (1949–1951); 1949/1951; кут. 5
 • УП „Стари Град“ Добој (1951–1952); 1951/1952; кут. 3
 • УП „Хотел Босна“ Добој (1951–); 1952; кут. 2
 • УП „Озрен“ Добој (1951–1953); 1951/1953; кут. 4
 • Државно ТП Добој (1951–1953); 1951/1953; кут. 8
 • Градски магазин Добој (1951–1956); 1951/1956; књ. 12; кут. 67
 • УП „Спреча“ Добој (1953–1956); 1953/1956; књ. 8; кут. 68
 • Опште ТП Добој (1953–1954); 1953/1954; кут. 17
 • Предузеће за трговину на велико „Ангро-промет“ Добој (1954–1955); 1954/1955; књ. 9; кут. 5
 • Предузеће за промет и прераду пољопривредних производа „Боснаплод“ Добој (1956–1959); 1956/1959; књ. 163; кут. 671
 • ТП „Универзал“ Добој (1956–1959); 1956/1959; књ. 16; кут. 24
 • „Избор“ АД – у стечају Добој (1991–2007); 1991/2007; 22 м1

6.3.4. Саобраћај и везе

 • Транспортно предузеће „Озрен“ Добој (1953–1961); 1953/1961; књ. 12; кут. 5

6.3.5. Занатска предузећа и радње

 • Предузеће „Циглана“ Добој (1946–1952); 1946/1952; кут. 9
 • Кројачка радионица Добој (1946–1949); 1949; кут. 3
 • Столарско предузеће Добој (1946–1960); 1949; кут. 1
 • Млинарско предузеће Добој (1947–1950); 1950; кут. 1
 • Ковачко-коларска радионица Добој (1948–1951); 1948/1951; кут. 11
 • Кућна радиност Добој (1956–1961); 1956/1961; књ. 3; кут. 14

6.3.6. Остало

 • Штампарија Добој (1945–1952); 1949; кут. 1; СИ
 • Електрично предузеће Добој (1946–1949); 1946/1949; кут. 3
 • Предузеће „Комунално“ Добој (1952–1954); 1952/1954; кут. 17
 • АД „Графичар“ Добој – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 3,6 м1
 • АД „Топлана“ Шамац – у стечају (1953–2011); 1953/2011; 5 м1
 • АД УПД „Петар Мркоњић“ Модрича – у сечају (1959–2013); 1959/2013 3,5 м1
 • Пројектантски биро „Добој-пројект“ Добој (1961–1963); 1961/1963; књ. 2; кут. 14; СИ
 • „Пројект Озрен“ АД Петрово – у стечају (1974–2004); 1974/2004; пов. 71
 • КП „Чистоћа“ Шамац – у стечају (1979–2005); 1979/2005, 0,7 м1
 • АД „Градњамонт“ Петрово – у стечају (1980–2011); 1980/2011; 4,5 м1
 • JП „Шамац-стан“ Шамац – у стечају (1980–2014); 1980/2014; 0,25 м1; АК
 • Штампарија „Искра“ АД Дервента – у стечају (1992–2003); 1947/2003; пов. 80; АК
 • АД „Алексић“ Добој – у стечају (2004–2014); 2004/2014; 1 м1; АК
 • ЈП „Градска топлана“ Брод – у стечају (2008–2015); 2008/2015; 4,2 м1

6.4. Задруге

6.4.1. Земљорадничке задруге

 • ЗЗ „Братство и јединство“ Сјенина Ријека (Требава-комерц) (1954–2001) 1954/1978, 1990/2001; 0,3 м1; АК

6.4.2. Сељачке радне задруге

 • СРЗ „Владимир Назор“ Јоховац (1949–1953); 1949/1953; књ. 1
 • СРЗ „Пут у нови живот“ Которско (1949–1953); 1949/1953; књ. 7; кут. 5
 • СРЗ „Поља“ Лијешће (?–?); кут. 1
 • СРЗ „Будућност“ (?–?); кут. 1

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.2. Период од 1945. до 1990.

7.2.1. Комунистичка партија – Савез комуниста

 • Општински комитет Савеза комуниста Добој (1945–1990); 1948/1975; кут. 190

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина

 • Срески комитет Савеза омладине Добој (1945–1966); 1954/1966; књ. 5; кут. 22

8. Друштва и удружења

8.3. Спортска и рекреативна друштва и удружења

 • Феријални савез Југославије Добој (?–?); 1955/1965; кут. 1
 • Савез организација за физичку културу Среза Добој (1961–1965); 1962/1965; књ. 18; кут. 17
 • Срески савез за тјелесно васпитање „Партизан“ Добој (1956–1961); 1962/1965; кут. 4

9. Вјерске установе и организације

 • Српска православна црквено-школска општина Модрича (?–1910); 1883/1910; кут. 1

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ И ЛЕГАТИ

 • Станковић – Прњавор; 1912/1954; књ. 3; кут. 2
 • Хазим Муфтић – Жепче; 1899/1951; кут. 4
 • Милош Станојевић – Плочник; 1907/1945; кут. 1

Ц. ЗБИРКЕ

 • Фотокопије докумената Фрањевачког самостана Плехан – Дервента; 1527/1873; кут. 2
 • Фотографије из друштвеног живота регије Добој; 1893/1957; ком. 978
 • Мемоарска грађа о развитку Добоја; 1900/1941; кут. 1
 • Фотокопије докумената Котарског суда Добој; 1941; кут. 1
 • Фотокопије докумената Окружног комитета КПЈ за Посавину и Требаву; 1942/1945; кут. 1
 • Документи о поплави Добоја; 1965; кут. 1
 • Изложбени каталози Фото-клуба „Босна“ Добој; 1967/1974; кат. 12