Рестаурација и конзервација

Лабораторија конзервације и рестаурације архивске и библиотечке грађе основана је при Сектору за заштиту архивске грађе у архиву, у Одјељењу за сређивање и обраду архивске грађе. Основни задатак специјализиране лабораторије је одржавање, обнављање и заштита фондова и збирки Архива Републике Српске. Савременим методама конзервације и рестаурације спрјечава се деградација и могући губитак архивске грађе.

Лабораторија је опремљена алатима и материјалима потребним за конзервацију и рестаурацију појединачних докумената, али и географских карата, грађевинских нацрта, штампаних књига, рукописа, фотографија, плаката и слично.

Као дио Архива Републике Српске, лабораторија пружа сљедеће услуге корисницима:

  • детекција и неутрализација
  • уклањање површинских и везаних нечистоћа
  • дезинфекција
  • консолидација папирног носиоца
  • рестаурација недостајућег дијела јапанским папиром
  • рестаурација недостајућег дијела методом дољевања папирне пулпе
  • ретуш
  • рестаурација увеза и корица књига
  • израда кутија и мапа за похрану
  • савјетовање за сигурно руковање, излагање и депоновање