Архивско законодавство

Чланом 55 „Закона о републичкој управи“ (СГРС бр. 115/18) и чланом 62 „Закона о архивској дјелатности“ (СГРС бр. 119/08) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске.

На основу одредбе става 2 члана 64 „Закона о културним добрима“ (СГРС бр. 2/95 и 103/08) Архив ужива статус централне установе заштите културних добара.

Дјелатност и правни статус Архива регулисани су и сљедећим прописима:

Поред законских и подзаконских аката, архивисти се равнају и према Етичком кодексу архивиста који је усвојен од стране Међународног архивског вијећа (ICA), као и према Кодексу понашања државних службеника Републике Српске (СГРС бр. 83/02).