Архивско законодавство

Чланом 59 „Закона о републичкој управи“ (СГРС бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске.

На основу одредбе става 2 члана 64 „Закона о културним добрима“ (СГРС бр. 2/95 и 103/08) Архив ужива статус централне установе заштите културних добара.

Дјелатност и правни статус Архива регулисани су и сљедећим прописима:

Поред законских и подзаконских аката, архивисти се равнају и према Етичком кодексу архивиста који је усвојен од стране Међународног архивског вијећа (ICA), као и према Кодексу понашања државних службеника Републике Српске (СГРС бр. 83/02).