Архивско законодавство

Чланом 59 Закона о републичкој управи (СГРС бр. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22 и 90/23 и “Службени гласник БиХ“ бр. 84/22) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске.

На основу одредбе члана 4 став 3 Закона о културним добрима (СГРС бр. 32/22), Архив ужива статус установе заштите.

Дјелатност и правни статус Архива регулисани су и сљедећим прописима:

Поред законских и подзаконских аката, архивисти се равнају и према Етичком кодексу архивиста који је усвојен од стране Међународног архивског вијећа (ICA), као и према Кодексу понашања државних службеника Републике Српске (СГРС бр. 83/02).