О Архиву

Архив Републике Српске са сједиштем у Бањалуци основан је 1992. године. У његов састав ушли су бивши Архив Босанске Kрајине у Бањалуци као сједиште нове институције, Регионални архив Добој и Историјски архив Фоча. Архив РС успоставио је регионалне канцеларије у Зворнику, Сокоцу и Требињу. Архив РС прикупља, штити, чува, сређује, обрађује и даје на коришћење архивску грађу на цјелокупној територији Републике Српске.

Архив Републике Српске је републичка управна организација у саставу Министарства просвјете и културе. Чланом 59 „Закона о републичкој управи“ (СГРС бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и чланом 62 „Закона о архивској дјелатности“ (СГРС бр. 119/08) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске. На основу одредбе става 2 члана 64 „Закона о културним добрима“ (СГРС бр. 2/95 и 103/08) Архив ужива статус централне установе заштите културних добара.

Директор Архива РС је Бојан Стојнић (рођен у Бањалуци 1978. године), магистар историјских наука, са стручним звањем архивског савјетника, докторанд на Филозофском факултету у Бањалуци, Одсјек за историју, аутор већег броја научних и стручних монографија, расправа, чланака, архивских изложби и зборника докумената.

Детаљније о Архиву Републике Српске: