Протокол о сарадњи са Архивом Косова и Метохије

У просторијама Архива Републике Српске у Бањалуци у петак 19. априла 2024. потписан је Протокол о сарадњи са Архивом Косова и Метохије. Протокол су потписали др Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске и мр Марко Марковић, директор Архива Косова и Метохије.

Протокол обухвата, али није ограничен само на питања: заштите архивске грађе, омогућавање приступа архивској грађи у складу са правилима коришћења архивске грађе сваке од страна потписница, размјене стручних искустава и стручњака, размјене репродукција и копија архивске грађе, размјене публикација, заједничких научноистраживачких и других пројеката у издавачкој, изложбеној и другим сродним дјелатностима, заједничких пројеката образовања и обуке, студијских састанака између чланова страна потписница и учешћа архивиста на научним и стручним скуповима које организује једна од страна потписница.

Свака од страна потписница дужна је својим годишњим програмима и плановима рада конкретизовати видове и обим сарадње у наредној календарској години и о томе благовремено обавјештавати другу страну потписницу.

Протокол je закључен на неодређено вријеме.