Архипедија


Архипедијa — платформа за архивску обраду Архива Републике Српске, представља софтверско рјешење и пројекат који је инициран у децембру 2017. године инсталацијом програма Atom 2.4 на сервер и интерну мрежу Архива Републике Српске у Бањалуци. Сврха овог подухвата је двојака. Са једне стране, софтвер се користи као алат за архивску обраду од стране архивиста. Са друге стране, он служи као стално ажуриран опис грађе која се чува у овој установи, укључујући и припојени дигитализовани материјал. На тај начин, корисници су добили прилику да приступе нашим најактуелнијим метаподацима — описима фондова и збирки и њима припадајућег архивског материјала — као и једном дијелу дигитализованог материјала из нашег опуса. Платформа је доступна online од 1. јуна 2020. године.

Пројекат се тренутно налази у развојној фази: сви фондови и збирке које се чувају у централи у Бањалуци уписани су у систем, а у току је текући рад на обради нижих цјелина и упису фондова и збирки у подручним канцеларијама. Започети су и одређени пилот пројекти дигитализације, чији се резултати повезују на овом платформом.

AtoM, скраћеница за Access to Memory („приступ меморији“) је софтвер за архивску обраду (опис) дизајниран по стандардима Међународног архивског вијећа (ICA) и другим признатим међународним стандардима. AtoM je софтвер отвореног кода (open source), бесплатан за кориштење, створен је и развијан кроз дугогодишњу сарадњу архивских и информатичких стручњака. Превод интерфејса настао је залагањем упосленика Народне библиотеке Србије, која користи AtoМ за опис својих архивских збирки. Овај софтвер употребљавају много­б­ро­ј­не архивске, музејске и документационе установе и организације широм свијета.

Лого платформе Архипедија представља петословну сигнатуру Архива Републике Српске — ARSBL • АРСБЛ — у Морзеовој азбуци.