Попис фондова у Бањалуци

А. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА

1. Управа и јавне службе

1.1. Период до 1918.

 • Окружна област (Kreisbehörde) Бањалука (1878–1918); 1880/1918; књ. 12; кут. 27; регеста докумената
 • Хидротехнички одјељак Бањалука (1878–1929); 1887/1929; књ. 7; кут. 8; САИ

1.2. Краљевина СХС/Југославија (1918–1941)

 • Окружна област Бањалука (1918–1922); 1918/1922; књ. 6; кут. 30; САИ
 • Градско поглаварство Бањалука (1919–1941); 1919/1940; кут. 7; САИ
 • Општинска управа Јајце (1919–1945); 1928/1944; кут. 2
 • Грађевинска секција Бањалука (1919–1929); 1919/1929; књ. 21; кут. 63; САИ
 • Техничка секција Бањалука (1919–1929); 1929/1941; кут. 4
 • Инспекција рада Бањалука (1919–1929); 1921/1928; кут. 2; АИ
 • Обласни одбор Врбаске области Бањалука (1922–1929); 1922/1929; књ. 1; кут. 1; САИ
 • Дирекција шума Бањалука (1922–1945); 1920/1945; кут. 4; САИ
 • Велики жупан Врбаске области Бањалука (1923–1929); 1923/1929; књ. 13; кут. 118; САИ
 • Краљевска банска управа Врбаске бановине (1929–1941); 1929/1941; књ. 182; кут. 969; САИ
 • Врбаска финансијска дирекција Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 33; кут. 52
 • Окружни инспекторат Јајце (1929–1934); 1929/1932; кут. 6
 • Среско начелство Бањалука (1929–1941); 1929/1941; књ. 34; кут. 15; САИ
 • Управа полиције Бањалука (1929–1941); 1930/1941; кут. 2; АИ
 • Градско поглаварство Јајце (1878–1945); 1928/1944; књ. 3; кут. 2

1.3. Други свјетски рат (1941–1945)

1.3.1. Народнослободилачки органи

 • Обласни НOO за Босанску Крајину (1943–1945); 1943/1945; кут. 8; САИ
 • Окружни НОО Бањалука (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 7; САИ
 • Окружни НОО за Централну Босну (1943–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 3
 • Окружни НОО Дрвар (1943–1945); 1944/1945; кут. 3; СИ
 • Окружни НОО Козара (1943–1945); 1943/1945; кут. 7; САИ
 • Окружни НОО Подгрмеч (1943–1945); 1943/1945; књ. 5; кут. 11; САИ
 • Окружни народноослободилачки одбор Прњавор (1943–1945); 1944/1945 : кут. 1;
 • Окружни НОО Босна-Теслић (1944–1945); 1944/1945; кут. 3
 • Срески НОО Босански Нови (1942–1945); 1945; књ. 3; ф. 1
 • Срески НОО Босанска Градишка (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
 • Срески НОО Јајце (1944–1945); 1944/1945; кут. 5
 • Срески НОО Мркоњић Град (1944–1945); 1944/1945; кут. 5
 • Срески НОО Сански Мост (1943–1945); 1943/1945; књ. 1; кут. 13; САИ
 • Градски НОО Босански Нови (1945); 1945; ф. 1
 • Градски НОО Јајце (1944-1845); 1944; кут. 1
 • Градски НОО Приједор (1944–1945); 1945; кут. 1
 • Градски НОО Сански Мост (1945); 1945; кут. 2
 • Општински НОО Козарац (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
 • Општински НОО Лушци Паланка (?–1945); 1942/1945; кут. 2
 • Општински НОО Мали Радић (?–1945); 1943/1945; кут. 1
 • Општински НОО Мајкић Јапра (?–1945); 1942/1945; кут. 3
 • Општински НОО Сански Мост (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; ф. 1
 • Општински НОО Вођеница (?–1945); 1943/1945; кут. 1
 • Обједињени фонд комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача у Бањалуци (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 2
 • Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Козара (1944–1945); 1944/1945; књ. 2; кут. 1
 • Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Подгрмеч (1944–1945); 1944/1945; књ. 3; кут. 1
 • Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Прњавор (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
 • Окружна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Теслић (1944–1945); 1944/1945; књ. 1; кут. 1
 • Среска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача Приједор (1945); 1945; кут. 2; АИ
 • Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Пискавица (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ
 • Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Паланчиште (1944–1945); 1944; кут. 1; АИ
 • Општинска комисија за утврђивање злочина окупатора Стари Мајдан (1944–1945); 1945; кут. 1; АИ

1.3.2. Окупацијски и квислиншки органи

 • Велика жупа Сана и Лука Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 16; кут. 62; АИ
 • Усташки стожер и Повјереништво за бившу Врбаску бановину Бањалука (1941–1942); 1941/1942; књ. 8; кут. 32
 • Жупско редарствено равнатељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
 • Ризничко управитељство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 112; кут. 303
 • Равнатељство за понову Бањалука (1941–1945); 1941/1942; кут. 1
 • Порезни уред Бањалука (1941–1945); 1944/1945; кут. 4
 • Уред за колонизацију Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 1
 • Трећи теренски уред за градњу државне цесте Окучани–Бањалука–Јајце (1941–1945); 1942/1945; кут. 1
 • Градско поглаварство Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 7; кут. 22
 • Градско школско надзорништво Бањалука (1941–1945); 1941/1943; кут. 4
 • Технички одјељак при Котарској области Бањалука (1941–1945); 1941/1945; књ. 11; кут. 37
 • Жупски повјереник Министарства скрби Бањалука (?–1945); 1945; кут.
 • Режијски одбор за реконструкцију цесте Лакташи – Виндхорст Адолфштал (1942–1945); 1942/1945; кут. 3
 • Градски обскрбни уред Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 1
 • Заповједништво техничке организације рада Бањалука (1942–1945); 1942/1945; кут. 10

1.4. Социјалистичка Југославија (1945–1992)

1.4.1. Републички, окружни и обласни органи управе

 • Окружни НО Бањалука (1945–1947); 1945/1947; књ. 117; кут. 332; САИ
 • Обласни НО Бањалука (1949–1951); 1949/1951; књ. 133; кут. 31

1.4.2. Срески и општински органи управе

 • СС Бањалука (1945–1966); 1945/1966; књ. 222; кут. 1.000; ф. 129
 • НО среза Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1955; књ. 78; кут. 382; САИ
 • НО среза Босански Нови (1945–1955); 1945/1955; књ. 53; ф. 142; САИ
 • НО среза Дрвар (1945–1955); 1945/1955; књ. 91; кут. 247; СИ
 • НО среза Јајце (1945–1962); 1945/1962; књ. 174; кут. 1.302
 • НО среза Кључ (1945–1955); 1945/1955; књ. 69; ф. 80
 • НО среза Лакташи (1945–1947); 1945/1947; књ. 5; кут. 7; СИ
 • НО среза Мркоњић Град (1945–1955); 1945/1955; књ. 90; кут. 206
 • НО среза Омарска (1945–1947); 1945/1947; књ. 2; кут. 6; СИ
 • НО среза Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 154; кут. 1.754; САИ
 • НО среза Сански Мост (1945–1955); 1945/1955; књ. 39; кут. 162
 • НО среза Србац (1945–1955); 1946/1950; кут. 2; САИ
 • НО града Бањалука (1945–1955); 1945/1955; књ. 276; кут. 678
 • НО града Јајце (1945–1955); 1945/1955; књ. 40; кут. 131
 • НО града Приједор (1945–1955); 1945/1955; књ. 48; кут. 229; СИ
 • НО града Босанска Градишка (1949–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 6; САИ
 • НО града Босански Нови (1949–1952); 1950/1952; књ. 2; ф. 7; САИ
 • НО града Кључ (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; кут. 6
 • НО општине Сански Мост – град (1945–1955); 1945/1955; књ. 15; п. 8
 • НО општине Бистрица (1952–1955); 1949/1955; књ. 4; кут. 1
 • НО општине Брезичани (1952–1955); 1952/1954; књ. 5; кут. 15
 • НО општине Бронзани Мајдан (1952–1962); 1952/1962; књ. 35; кут. 148; СИ
 • НО општине Церовљани (1952–1955); 1953/1955; књ. 1; кут. 2
 • НО општине Црни Луг (1952–1955); 1952/1955; књ. 13; кут. 1
 • НО општине Дивичани (1952–1958); 1952/1958; књ. 15; кут. 29
 • НО општине Добрња (1952–1962); 1952/1961; књ. 89; кут. 106
 • НО општине Днолука (1952–1955); 1952/1955; књ. 8; кут. 12
 • НО општине Ивањска (1952–1962); 1955/1962; књ. 44; кут. 211; СИ
 • НО општине Јајце (1952–1962); 1952/1962; кут. 20
 • НО општине Кола (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 2
 • НО општине Козарац (1952–1962); 1952/1962; књ. 93; кут. 165; СИ
 • НО општине Котор Варош (1952–1958); 1952/1958; кут. 2
 • НО општине Крупа на Врбасу (1952–1962); 1952/1962; књ. 37; кут. 146
 • НО општине Лакташи (1952–1963); 1952/1963; књ. 15; кут. 6; ф. 38
 • НО општине Љубија (1952–1962); 1952/1962; књ. 83; кут. 180
 • НО општине Мркоњић Град (1952–1963); 1952/1955; кут. 1; СИ
 • НО општине Нова Топола (1952–1958); 1949/1960; књ. 40; кут. 110
 • НО општине Омарска (1952–1962); 1952/1962; књ. 25; кут. 24
 • НО општине Орахова (1952–1954); 1952/1954; књ. 1; ф. 4
 • НО општине Паланчиште (1952–1955); 1952/1955; књ. 10; кут. 15
 • НО општине Пискавица (1952–1955); 1955/1962; књ. 10; кут. 15
 • НО општине Подмилачје (1952–1955); 1952/1955; књ. 2; кут. 2
 • НО општине Горњи Подградци (1952–1958); 1955/1958; кут. 2
 • НО општине Ракелићи (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 20
 • НО општине Раковчани (1952–1955); 1952/1955; књ. 20; кут. 12
 • НО општине Расавци (1952–1956); 1952/1956; кут. 9
 • НО општине Рибник (1952–1960); 1952/1960; књ. 13; ф. 25
 • НО општине Романовци (1952–1955); 1950/1955; кут. 10; књ. 3
 • НО општине Саница (1952–1962); 1953/1962; књ. 13; ф. 19
 • НО општине Ситница (1952–1955); 1953/1955; књ. 4; ф. 8
 • НО општине Турјак (1952–1955); 1953/1955; књ. 4; кут. 1
 • НО општине Винац (1952–1955); 1952/1955; кут. 12
 • НО општине Врхпоље (1952–1955); 1953/1956; књ. 1; ф. 4
 • НО општине Крезлук (1953–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 4
 • НО општине Кључ (1953–1959); 1953/1959; књ. 23; ф. 22
 • НО општине Томина (1953–1958); 1953/1958; књ. 8; ф. 44
 • НО општине Лушци Паланка (1954–1962); 1954/1962; књ. 23; ф. 37
 • НО општине Бањалука (1955–1963); 1955/1962; књ. 95; кут. 160; ф. 800; СИ
 • НО општине Босанска Градишка (1955–1963); 1955/1963; кут. 14; књ. 2
 • НО општине Будимлић Јапра (1955–1962); 1956/1959; књ. 10; кут. 1
 • НО општине Челинац (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
 • НО општине Драготиња (1955–1956); 1955/1956; кут. 3
 • НО општине Хрваћани (1955–1958); 1955/1958; кут. 2
 • НО општине Приједор (1955–1962); 1955/1962; књ. 30; кут. 486; СИ
 • НО општине Прњавор (1955–1963); 1955/1963; кут. 9
 • НО општине Скендер Вакуф (1955–1963); 1955/1963; кут. 3; САИ
 • НО општине Стари Мајдан (1955–1962); 1955/1960; књ. 5; кут. 5
 • НО општине Шибовска (1955–1958); 1955/1958; кут. 1
 • НО општине Шипраге (1955–1958); 1955/1958; кут. 3
 • НО општине Србац (1956–1958); 1956/1958; кут. 2
 • СО Бањалука (1963–); 1963/1970; 170 м1; АК
 • НО градске општине Босанска Градишка (1952–1955); 1953/1955; књ. 2; кут. 7

1.4.3. Мјесни органи управе

 • Мјесни НО Баре (1945–1952); 1947; књ. 1; кут. 1
 • Мјесни НО Бастаси (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; кут. 17; СИ
 • Мјесни НО Босански Нови (1945–1949); 1945/1949; књ. 6; ф. 19; САИ
 • Мјесни НО Босанска Градишка (1945–1949); 1945/1949; књ. 7; кут. 25; САИ
 • Мјесни НО Бистрица (1945–1952); 1945/1951; књ. 7; кут. 1
 • Мјесни НО Биљани (1947–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Бравско (1945–1952); 1947/1951; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Брдо (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Булићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1
 • Мјесни НО Церовљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 1; АИ
 • Мјесни НО Црни Луг (1945–1952); 1945/1951; књ. 10; кут. 9
 • Мјесни НО Чатрња (1945–1952); 1945/1949; ф. 2
 • Мјесни НО Драгељи (1945–1952); 1948/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Дивичани (1945–1952); 1945/1952; књ. 9; кут. 5
 • Мјесни НО Добратићи (1945–1952); 1947/1951; књ. 9; кут. 5
 • Мјесни НО Дрвар – град (1945–1952); 1945/1950; књ. 18; кут. 31; СИ
 • Мјесни НО Дрвар – село (1945–1952); 1948/1950; књ. 1; кут. 14; СИ
 • Мјесни НО Елезагићи (1945–1947); 1945/1947; кут. 3; САИ
 • Мјесни НО Хумићи (1947–1952); 1947; п. 1
 • Мјесни НО Јабланица (1950–1952); 1950/1952; књ. 1; кут. 2; САИ
 • Мјесни НО Каменица (1945–1952); 1945/1950; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Карајзовци (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 5; САИ
 • Мјесни НО Казанци (1945–1952); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
 • Мјесни НО Козинци (1945–1947); 1946/1948; књ. 2; кут. 1; АИ
 • Мјесни НО Кључ (1945–1952); 1946/1952; књ. 3; кут. 2; САИ
 • Мјесни НО Крезлук (1945–1952); 1945/1952; књ. 2
 • Мјесни НО Ламинци (1947–1955); 1947/1955; књ. 3; п. 7
 • Мјесни НО Лисковац (1945–1952); 1945/1952; књ. 11; СИ
 • Мјесни НО Мајдан (1945–1952); 1945/1952; књ. 1; кут. 6
 • Мјесни НО Мајкићи (1947–1952); 1947/1950; књ. 1; ф. 4
 • Мјесни НО Машићи (1945–1952); 1946/1952; књ. 2; кут. 7; САИ
 • Мјесни НО Мркоњић Град (1945–1952); 1946/1950; кут. 2
 • Мјесни НО Нова Топола (1947–1952); 1945/1953; књ. 4; кут. 11; САИ
 • Мјесни НО Нуглашица (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 1
 • Мјесни НО Орахова (1946–1948); 1946/1948; ф.
 • Мјесни НО Пећи (1945–1952); књ. 10; кут. 5; п. 1
 • Мјесни НО Пекија (1945–?); 1945; п. 1
 • Мјесни НО Петров Гај (1945–1952); 1947; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Пеуље (1945–1952); 1948; кут. 1
 • Мјесни НО Пискавица (1945–1952); 1948/1951; књ. 3; кут. 11
 • Мјесни НО Подбријежје (1945–1952); 1947/1951; књ. 1; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Горњи Подградци (1945–1952); 1946/1953; књ. 5; кут. 12; САИ
 • Мјесни НО Пољак (1950–1954); 1950/1954; књ. 3; ф. 2
 • Мјесни НО Подићи (1945–1952); 1945/1947; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Подлипци (1945–1952); 1947; кут. 1
 • Мјесни НО Подови (1945–1952); 1947; кут. 1
 • Мјесни НО Превија (1945–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Приједор (1945–1952); 1945/1947; кут. 3
 • Мјесни НО Раковчани (1945–1952); 1945/1952; кут. 5
 • Мјесни НО Расавци (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 11
 • Мјесни НО Ревик (1945–1952); 1947; кут. 1
 • Мјесни НО Рика (1945–1952); 1945/1952; кут. 1
 • Мјесни НО Рогољи (1945–1947); 1945/1947; кут. 5; САИ
 • Мјесни НО Романовци (1945–1952); 1947/1952; књ. 3; кут. 10; САИ
 • Мјесни НО Сански Мост (1945–1952); 1945/1952; књ. 13; ф. 18
 • Мјесни НО Срнетица (1945–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3; СИ
 • Мјесни НО Совјак (1945–1947); 1946/1947; књ. 1; кут. 1; АИ
 • Мјесни НО Славићка (1946–1952); 1946/1952; књ. 1; кут. 3
 • Мјесни НО Слатина (1946–1952); 1946/1951; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Ступари (1947–1952); 1946/1947; кут. 1
 • Мјесни НО Саница (1947–1952); 1947/1952; кут. 1
 • Мјесни НО Ситница (1947–1952); 1948/1952; књ. 1; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Соколово (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Ратково (1947–1952); 1947/1952; п. 2
 • Мјесни НО Рибник (1947–1952); 1947/1952; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Шиповљани (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 5; СИ
 • Мјесни НО Трнинића Бријег (1945–1952); 1947; кут. 1
 • Мјесни НО Трубар (1945–1952); 1945/1952; књ. 8; кут. 8; СИ
 • Мјесни НО Турјак (1945–1952); 1945/1952; књ. 2; кут. 1
 • Мјесни НО Трошељи (1945–1947); 1945/1947; кут. 1
 • Мјесни НО Униште (1945–1952); 1945/1952; књ. 3; кут. 3
 • Мјесни НО Врбашка (1945–1949); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
 • Мјесни НО Врточе (1945–1952); 1947/1952; књ. 5; кут. 5; СИ
 • Мјесни НО Врбљани (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; кут. 1; СИ
 • Мјесни НО Врхпоље (1947–1952); 1947/1951; кут. 1
 • Мјесни НО Велагићи (1947–1952); 1947/1952; књ. 3; ф. 5
 • Мјесни НО Винац (1947–1952); 1947/1952; књ. 10; кут. 8
 • Мјесни НО Требовљани (1947–1952); 1948/1952; књ. 5; кут. 2; СИ
 • Мјесни НО Дабар (1952–1955); 1952/1955; књ. 4; ф. 2

1.4.4. Остали органи управе и јавне службе

 • Обједињени фонд о аграрној реформи и колонизацији (1945–1957); 1945/1957; књ. 38; кут. 31; САИ
 • Окружна управа народних добара Бањалука (1945–1946); 1945/1946; књ. 1; кут. 14; СИ
 • Среска комисија за ратну штету Босански Нови (1945–1946); 1945/1946; ф. 25; СИ
 • Среска комисија за ратну штету Јајце (1945–1946); 1945; кут. 40
 • Срески секретаријат унутрашњих послова Приједор (1945–1963); 1946/1965; књ. 70; ф. 169
 • Управа среске стамбене заједнице Кључ (1954–1958); 1954/1958; књ. 2; ф. 1
 • Грађевинска техничка секција Бањалука (1947–1949); 1947/1949; кут. 3
 • Дирекција за путеве Бањалука (1951–1963); 1951/1963; књ. 16; кут. 42
 • Дирекција за путеве Јајце (1951–1961); 1951/1961; књ. 6; кут. 96
 • Дирекција за путеве Приједор (1951–1961); 1952/1961; књ. 23; кут. 37
 • Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Бањалука (1953–1957); 1953/1957; књ. 37; кут. 1; САИ
 • Комисија за пољопривредни земљишни фонд општенародне имовине Котор Варош (1953–1956); 1953/1956; кут. 1; САИ
 • СИЗ културе Бањалука (1972–1990); 1972/1990; књ. 9; кут. 123
 • СИЗ за комуналне дјелатности Лакташи (1973–1991); 1973/1991; књ. 2; ф. 6; кут. 8
 • Стручна служба самоуправних интересних заједница Лакташи (1974–1990); 1974/1990; ф. 11; кут. 15
 • СИЗ за културу и физичку културу Лакташи (1974–1990); 1974/1990; ф. 1; кут. 1
 • СИЗ за развој и унапређење пољопривреде Лакташи (1974–1989); 1974/1989; ф. 8; кут. 2
 • СИЗ за социјалну и дјечију заштиту Лакташи (1976–1989); 1976/1989; ф. 5
 • СИЗ становања Лакташи (1977–1991); 1977/1991; ф. 5; кут. 7
 • СИЗ основног образовања и васпитања Сански Мост (1977–1988); 1977/1988; књ. 10; ф. 153
 • СИЗ основног образовања и васпитања Лакташи (1981–1985); 1981/1985; ф. 2

1.5. Период од 1992.

 • Министарство здравља и социјалне заштите (1992- ); 1992/2006 : 6 књига, 658 рег., 12 повеза, 28 фасц.; архивска књига
 • Министарство информисања Републике Српске (1992–2000); 1992/2000; књ. 2; рег. 66; АК
 • Министарство иностраних послова Републике Српске (1992–1997); 1992/1997; ф. 9; књ. 2; рег. 16; АК
 • Министарство одбране Републике Српске (1992–2005); 1992/2005; књ. 32; рег. 451; ф. 703; п. 6; кут. 42; сандук 1; АК
 • Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске (1992–); 1992/2006; књ. 6; рег. 575; п. 12; ф. 28; АК
 • Министарство индустрије и технологије Републике Српске (1997–2002); 1992/2002; књ. 11; рег. 136; ф. 36; п. 16; АК
 • Министарство енергетике и рударства Републике Српске (1997–2002); 1992/2002; књ. 9; ф. 7; п. 72; рег. 120; АК
 • Министарство науке и културе Републике Српске (1997–2002); 1997/2002; књ. 3; рег. 112; ф. 64; п. 2; АК
 • Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске (2003–2011); 2003/2005; књ. 13; рег. 190; п. 133; ф. 37; АК
 • Биро Владе Републике Српске у Београду (1992–2003); 1992/2003; књ. 8; кут. 15; ф. 71; рег. 238; п. 66; АК
 • Републички протокол (1995–2003); 1995/2003; књ. 1; кут. 42; САИ
 • Канцеларија Републике Српске за хитно уклањање мина (1997–2000); 1997/2000; књ. 1; рег. 37; п. 2; ф. 27; АК
 • Канцеларија Републике Српске за имплементацију пројекта Свјетске банке за реконструкцију и обнову Републике Српске (1997–2000); 1997/2000; рег. 63; АК
 • Омбудсмaн Републике Српске (2001–2009); 2001/2009; књ. 28; рег. 269; п. 140; ф. 3; АК
 • Агенција за шуме Републике Српске (2009–2012) 2009/2012; књ. 11; ф. 191; рег. 128; АК

2. Правосуђе

2.1. Период до 1945.

 • Гарнизонски суд Бањалука (K. u K. Garnisonsericht Banja Luka) (1878–1914); 1869/1915; књ. 12; ф. 64
 • Окружни суд Бањалука (1878–1945); 1883/1945; књ. 96; кут. 827; САИ
 • Срески суд Сански Мост (1878–1948); 1880/1942; кут. 3; САИ
 • Срески суд Прњавор (1882–1945); 1882/1953; књ. 105; ф. 253
 • Котарски шеријатски суд Бањалука (1894–1910); 1894/1910; кут. 2
 • Суд Војне команде у Бањалуци (K. u K. Gericht des Militärstationskommando in Banja Luka) (1914–1917); 1914/1917; књ. 3; ф. 53
 • Државна тужилаштва (1917–1941); 1917/1941; ф. 93
 • Првостепени суд за станове Бањалука (1925–1927); 1925/1927; кут. 3; САИ
 • Суд радничког осигурања Бањалука (1928–1945); 1928/1944; кут. 4; АИ
 • Изванредни народни суд Бањалука (1941–1942); 1941/1942; кут. 1; АИ
 • Правосудни органи (1941–1945); 1941/1945; ф. 26
 • Судбени стол као проведбени суд за ратне озљеђенике Бањалука (1942–1945); 1942/1945; ф. 21

2.2. Период од 1945.

2.2.1. Судови редовне надлежности

 • Окружни суд Бањалука (1945–); 1945/1951; кут. 258; АИ; несређено 30 м1
 • Окружни привредни суд Бањалука (1945–); 1945/1957; књ. 47; СИ

2.2.2. Судови специјалне надлежности

 • Врховни војни суд Бањалука (1992–2001); 1992/2001; књ. 2; ф. 21; АК

2.2.3. Тужилаштва

 • Окружно ЈТ Бањалука (1945–2004); 1945/1963; књ. 135; ф. 33; АК
 • Среско ЈТ Бањалука (1945–2004); 1947/1965; књ. 19; АК
 • Среско ЈТ Босанска Градишка (1945–2004); 1946/1963; књ. 65; ф. 5; АК
 • Среско ЈТ Приједор (1945–2004); 1948/1963; ф. 7; АК
 • Среско ЈТ Босанска Дубица (1945–2004); 1947/1958; књ. 26; ф. 2; АК
 • Војно тужилаштво Војске Републике Српске (1992–2000); 1992/2000; књ. 2; рег. 23; АК
 • Општинско ЈТ Босански Нови (1945–2004); 1975/1995; ф. 2; АК

2.2.4. Правобранилаштва

 • Општинско јавно правобранилаштво Босанска Крупа (1955–1969); 1955/1969; књ. 11; ф. 8

2.2.5. Судови за прекршаје

 • Срески судија за прекршаје Јајце (1957–1962); 1957/1962; књ. 32; ф. 11
 • Општински судија за прекршаје Бањалука (1965–2004); 1965/1987; кут. 21

2.2.6. Установе за извршење кривичних санкција

 • Окружни затвор Бањалука (1945–); 1945/1963; књ. 12; кут. 50, рег. 1; картотечких кут. 2; АК
 • Окружни затвор Приједор (1951–1967); 1951/1967; књ. 47; ф. 94

3. Војне јединице, установе и организације

3.2. Други свјетски рат (1941–1945)

 • Средњобосански четнички корпус (1943–1945); 1943/1944; кут. 2; АИ

4. Просвјетне, културне и научне установе

4.1.1. Школске и високошколске установе

4.1.1.1. Основне школе

 • Трећа народна ОШ Бањалука (1880–1944); 1880/1944; кут. 20
 • Народна ОШ Приједор (1890–1956); 1890/1962; п. 61; АК
 • Народна ОШ Ивањска (1902–1955); 1902/1955; књ. 3; кут. 12
 • Народна ОШ Шарговац (1908–1956); 1908/1945; књ. 2; АК
 • ОШ „Георгиос А. Папандреу“ Александровац (1909–); 1909/1970; књ. 35; п. 7; АК

4.1.1.2. Дјевојачке, грађанске, стручне и занатске школе

 • Обједињени фонд дјевојачких и грађанских школа у Бањалуци (1898–1945); 1898/1945; књ. 36; САИ
 • Обједињени фонд школа ученика у привреди (1908–1977); 1908/1974; књ. 93; ф. 12; п. 114; рег. 10; АК
 • Нижа женска стручна домаћинска школа Бањалука (1913–1956); 1913/1956; књ. 64; кут. 5; СИ
 • Трговачка академија Бањалука (1931–1950); 1931/1950; књ. 28; АК
 • Мушка грађанска школа Бањалука (1932–1945); 1932/1943; књ. 10; САИ
 • Нижа окружна медреса Бањалука (1934–1944); 1934/1944; књ. 8; САИ
 • Државна мушка занатска школа Бањалука (1936–1947); 1936/1947; књ. 17; АК
 • Женска стручна школа Босанска Градишка (1946–1947); 1946/1947; ф. 2
 • Женска стручна школа Приједор (1946–1957); 1946/1957; књ. 35; кут. 2
 • Школа за бабице Бањалука (1948–1951); 1948/1951; књ. 7
 • Нижа стручна домаћинска школа Сански Мост (1952–1958); 1952/1958; књ. 13; ф. 3
 • Нижа пољопривредна школа Приједор (1953–1956); 1953/1956; књ. 6

4.1.1.3. Средње школе

 • Гимназија Приједор (1920–); 1920/1945; књ. 29; АК
 • Велика реална гимназија Бањалука (1922–1932); 1922/1932; кут. 3
 • Учитељска школа Бањалука (1925–1972); 1925/1972; књ. 152; кут. 37; СИ
 • Средња техничка школа Бањалука (1939–1974); 1939/1950; књ. 81; ф. 4; АК
 • Средња ветеринарска школа Бањалука (1949–1954); 1949/1954; књ. 13; кут. 7; СИ
 • Средња шумарска школа Бањалука (1953–1959); 1953/1959; кут. 3
 • Средња пољопривредна школа Босанска Дубица (1959–1963); 1959/1963; књ. 14
 • Средња пољопривредна школа Бањалука (1961–1962); 1961/1962; књ. 2; кут. 1
 • Учитељска школа „Звонко Билан“ Јајце (1963–1968); 1960/1968; књ. 34; кут. 12; САИ
 • Електротехничка школа „Никола Тесла“ Бањалука (1974–1980); 5 м1; АК
 • Учитељска школа Приједор (1960–1971); 1960/1971; књ. 32; ф. 5; АК

4.1.1.4. Више и високошколске установе

 • Педагошка академија Бањалука (1950–2003); 1950/2003; књ. 117; ф. 86; рег. 73; п. 9; дос. 12.000; АК
 • Виша економско-комерцијална школа Бањалука (1960–1981); 1960/1981; књ. 56; ф. 574
 • Виша пољопривредна школа Бањалука (1960–1973); 1960/1973; књ. 24; кут. 117; СИ
 • Висока школа за предузетништво и бизнис Приједор (2006–2011); 1999/2008; књ. 3; ф. 286 (студентски досијеи)

4.1.1.5. Ђачки и студентски домови

 • Ђачки дом „Младен Стојановић“ Приједор (1945–1962); 1960/1962; књ. 2; кут. 2
 • Ђачки дом „Шоша Мажар“ Бањалука (1948–1958); 1948/1958; књ. 2; кут. 3
 • Дом средње економске школе Бањалука (1948–1953); 1948/1953; књ. 4; кут. 2; СИ
 • Ђачки дом „Вељко Миљевић“ Сански Мост (1957–1961); 1957/1961; књ. 2; ф. 5

4.1.2. Просвјетне службе

 • Центар за стручно образовање радника ратара – тракториста Дервиши – Бањалука (1957–1970); 1957/1970; књ. 5; ф. 1
 • Центар за марксистичко образовање и политичке студије „Веселин Маслеша“ Бањалука (1972–1990); 1972/1990; књ. 91; ф. 219; кут. 140
 • Заједница усмјереног образовања и васпитања Бањалука (1973–1992); 1973/1992; књ. 82; кут. 259; ф. 47; п. 120
 • Заједница за кредитирање ђака и студената Сански Мост (1974–1983); 1974/1983; књ. 1; ф. 62
 • Центар за основно образовање и васпитање Бањалука (1976–1991); 1976/1991; књ. 16; ф. 221

4.2. Културне установе

 • Народно позориште Босанске Крајине Бањалука (1930–1960); 1930/1960; књ. 60; ф. 41
 • Културно-просвјетна заједница среза Бањалука (1959–1966); 1959/1962; кут. 9; САИ

4.3. Научне установе

 • Институт за историју Бањалука (1979–2010); 1979/2010; 20 м1; АК

5. Социјалне и здравствене установе

5.1. Социјалне установе

 • Управа Убошког дома Бањалука (1931–1939); 1934/1938; кут. 2; САИ
 • Одбор за потпору при Котарском суду Бањалука (1944); 1944; кут. 1
 • Дјечји дом Приједор (1944–1945); 1944/1945; кут. 1
 • Дјечје прихватилиште Бањалука (1948–1955); 1948/1955; књ. 7; кут. 2
 • Центар за заштиту мајке и дјетета Приједор (1960); 1960; кут. 2

6. Привреда и банкарство

6.1. Банке и новчани заводи

 • Привилегована аграрна банка а. д. Београд: досијеа о додјели хипотекарних зајмова (1929–1945); 1928/1946; кут. 9; АИ
 • Државна хипотекарна банка Краљевине Југославије – Главна филијала Бањалука (1922–1946); 1924/1951; књ. 1; кут. 1; АИ
 • Државни осигуравајући завод Експозитура Јајце (1947–1951); 1947/1951; кут. 34
 • Служба друштвеног књиговодства Бањалука: документација иностраних кредита; 1976/1995; књ. 2; ф. 21; АК

6.2. Привредна удружења, коморе и дирекције

 • Удружење угоститеља Бањалука (1931–1948); 1931/1948; књ. 9; кут. 22
 • Срески задружни савез Босанска Градишка (1945–1953); 1945/1953; књ. 11; ф. 1
 • Срески савез земљорадничких задруга Бањалука (1948–1962); 1948/1962; књ. 1; рег. 6; п. 3; АК
 • Срески пословни савез Јајце (?–1963); књ. 30; кут. 112
 • Пословно удружење „Инвесторад“ Бањалука (1964–1973); 1964/1973; књ. 3; кут. 15; СИ
 • Трговинска комора Приједор (1945–1962); 1945/1962; кут. 266
 • Среска трговинска комора Бањалука (1955–1962); 1955/1962; књ. 3; рег. 27; фасцикали 7; АК
 • Среска пољопривредно-шумарска комора Бањалука (1960–1962); 1960/1962; књ. 1; рег. 6; АК

6.3. Привредна предузећа

6.3.1. Индустрија, рударство и грађевинарство

 • Фабрика дувана Бањалука (1889–); 1920/1945; књ. 18; кут. 30
 • Среска циглана Лакташи (1946–1952); 1946/1952; књ. 7; кут. 15; САИ
 • Техничка база Приједор (1947); 1947; књ. 2; кут. 1
 • Градско обућарско предузеће „Обућар“ Бањалука (1947–1954); 1947/1954; књ. 1; кут. 8
 • Среска циглана Кључ (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; ф. 6
 • Комбинована радионица НО среза Бањалука „Клашнице“ (1947–1953); 1947/1953; кут. 2; СИ
 • ГП „Новоградња“ Дрвар (1948–1959); 1948/1959; књ. 33; кут. 106
 • Среско ГП Босанска Градишка (1948–1955); 1948/1955; кут. 2
 • Среско ГП Мркоњић Град (1948–1950); 1948/1950; кут. 8
 • Среско ГП „Шиша“ Кључ (1948–1949); 1948/1949; ф. 3
 • Среско ГП Приједор (1949–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 4; СИ
 • Земаљско предузеће за путеве Бањалука (1949–1951); 1949/1951; кут. 14
 • Државни млин на ваљке Босански Александровац (1949–1951); 1949/1951; ф. 3
 • Пројектни биро Приједор (1958–1962); 1958/1962; књ. 16; кут. 25
 • Конфекција „Пионир“ АД Прњавор (1974–2007); 1974/2007; књ. 37; ф. 160; рег. 192; п. 70; АК
 • ОДП „Белфан“ Бањалука – у стечају; 1993/2004; књ. 2; рег. 51; ф. 61; п. 10; АК
 • „Чајавец – Прецизни лив“ Бањалука – у стечају; 2003/2005; књ. 5; ф. 3; рег. 6; АК
 • АД „Белфан нови“ Бањалука – у стечају; 2005/2007; књ. 4; рег. 32; ф. 3; п. 3; АК

6.3.2. Пољопривреда и шумарство

 • Државно шумско газдинство Бањалука (1945–1951); 1945/1951; књ. 3; кут. 85; СИ
 • Шумска управа Дрвар (1945–1957); 1945/1951; књ. 2; кут. 30
 • Шумска управа Јајце (1945–1957); 1945/1957; књ. 35; кут. 140
 • Шумско индустријско предузеће „ШИПАД“ Кључ (1945–1946); 1945/1946; ф. 13
 • Пољопривредна машинска станица Бањалука (1948); 1948; кут. 1; САИ
 • Среска економија Лакташи (1949–1951); 1949/1951; књ. 2; кут. 4; СИ
 • Среска пољопривредна станица Јајце (1958–1961); 1958/1961; кут. 39; ф. 15
 • Фарма „Дивичани“ Јајце (1971–1977); 1971/1977; књ. 3; кут. 7

6.3.3. Трговина, угоститељство и туризам

 • ТП „Дунав“ Бањалука (1946–1953); 1946/1953; књ. 4; кут. 32
 • Среско ТП „Срески магазин“ Босанска Градишка (1947–1951); 1947/1951; кут. 5
 • Градско предузеће „Дрвопромет“ Јајце (1948–1949); 1948/1949; књ. 3
 • Месарско предузеће „Месопромет“ Бањалука (1949–1952); 1949/1952; књ. 8; кут. 9
 • ТП „Задружни магазин“ Босанска Градишка (1950); 1950; ф. 2
 • ТП „Лијевче“ Босанска Градишка (1952); 1952; ф. 2
 • ТП „24. април“ Босанска Градишка (1952–1953); 1952/1953; књ. 1; ф. 1
 • ТП „Неметали“ Приједор (1955–1961); 1955/1961; књ. 33; кут. 45; СИ
 • ТП „Боснакомерц“ Бањалука (1957–1963); 1957/1963; књ. 3; кут. 15
 • ООУР „Боснакомерц“ Бањалука (1965–1978); 1965/1978; књ. 17; кут. 180
 • ТП „Атика“ Сежана (1970–1972); 1970/1972; књ. 4; кут. 19; СИ
 • ТП „Будућност“ Бањалука (1971–1976); 1971/1976; књ. 2; кут. 78; СИ
 • Среско угоститељско предузеће Бањалука (1947–1949); 1947/1949; кут. 3
 • Инвалидско угоститељско предузеће Бањалука (1949–1950); 1949/1950; кут. 1
 • УР „Липа“ Бањалука (1956–1959); 1956/1959; књ. 4; кут. 11
 • УР „Морава“ Бањалука (1956–1958); 1956/1958; књ. 3; кут. 10
 • УР „Плива“ Бањалука (1956); 1956; књ. 2; кут. 3
 • УР „Загреб“ Бањалука (1956–1961); 1956/1961; књ. 4; кут. 6
 • УР „Зора“ Бањалука (1956–1960); 1956/1960; књ. 3; кут. 7
 • УР „Јадран“ Бањалука (1956–1958); 1956/1958; књ. 1; ф. 8
 • УР „Срна“ Бањалука (1958–1963); 1958/1963; књ. 3; кут. 5
 • УР „Сарачица“ Бањалука (1960–1962); 1960/1962; књ. 2; кут. 6
 • Угоститељско-туристичка радна организација „Козара“ Бањалука (1984–1987); 1984/1987; књ. 35; кут. 233
 • „Дин трејд“ (Din Trade) ДОО, Бањалука (1992–2012); 1992–2012; кут. 2; АК

6.3.4. Саобраћај и везе

 • ППС „Сана“ ДОО Рибник – у стечају (1996–2006); 1996/2006; књ. 4; рег. 96; п. 60; дос. 153; АК
 • „Телеком Српске“ ЈОДП Бањалука (1997–2007); 1997/2007; микрофилм ролни 344; АК
 • „Аутопревоз“ Градишка (1981–2017); 1981/2017; 30,1 д/м; АК

6.3.5. Занатска предузећа и радње

 • „Радио-сервис“ Бањалука; 1956/1959; кут. 1
 • Обућарска занатска радња „Лауш“ Бањалука; 1957/1959; књ. 4; кут. 1

6.4. Задруге

6.4.1. Земљорадничке задруге

 • ЗЗ Босанска Градишка (1947–1954); 1947/1954; књ. 6; ф. 7
 • ЗЗ Доњи Карајзовци (1947–1954); 1947/1954; рег 8
 • ЗЗ Романовци (1949–1958); 1949/1958; књ. 1; кут. 1; САИ

6.4.2. Сељачке радне задруге

 • СРЗ „Козара“ Трошељи (1947–1952); 1947/1952; књ. 4; ф. 4
 • СРЗ „Младен Стојановић“ Чиркин Поље (1949–1953); 1949/1953; књ. 3; кут. 1
 • СРЗ „Братство и јединство“ Маховљани (1949–1953); 1949/1953; кут. 8
 • СРЗ „Нови живот“ Ништовци (1949–1953); 1949/1953; књ. 2; кут. 1
 • СРЗ „Анђић Ристо“ Омарска (1949–1953); 1949/1953; књ. 2; кут. 1
 • СРЗ „Кондић Раде“ Подгрђе (1949–1953); 1949/1953; књ. 3; кут. 2
 • СРЗ „Шоша Мажар“ Волар (1949–1953); 1949/1953; књ. 1; кут. 1
 • СРЗ „Лијевче поље“ Мрчевци (1949–1953); 1949/1953; ф. 2
 • СРЗ Босанска Градишка (1949–1952); 1949/1952; књ. 4; ф. 1
 • СРЗ „Побједа“ Карајзовци (1949–1950); 1946/1950; књ. 3; ф. 3
 • СРЗ „Нова зора“ Милошево Брдо (1949–1952); 1949/1952; ф. 4
 • СРЗ „Остоја Ристић“ Миљевци (1949–1953); 1949/1953; књ. 4; ф. 3
 • СРЗ „Препород“ Рогољи (1949–1953); 1949/1953; књ. 8; ф. 4
 • СРЗ „Радован Вулин“ Сеферовци (1949–1950); 1949/1950; књ. 3
 • СРЗ „Петар Мећава“ Кијевци (1950); 1950; књ. 1
 • СРЗ „Слобода“ Ламинци (1950–1954); 1950/1954; ф. 5
 • СРЗ „Младен Стојановић“ Турјак (1950–1952); 1950/1952; књ. 2; ф. 1
 • СРЗ са подручја Среског НО Србац (1950–1951); 1950/1951; књ. 22

6.4.3. Остале задруге

 • Радничко-намјештеничка задруга Босанска Градишка (1945–1950); 1945/1950; књ. 1; ф. 7
 • Радничко-намјештеничка задруга Подградци (1946–1949); 1946/1949; књ. 18; ф. 10
 • Стамбена задруга просвјетних радника Бањалука (1957–1962); 1957/1962; кут. 1; АИ
 • Занатско-производна задруга „Будућност“ Србац (1977–1987); 1977/1987; књ. 12; ф. 41

7. Политичке партије, друштвено-политичке организације и синдикати

7.1. Период до 1945.

 • Мјесни одбор Јадранске страже Бањалука (1929–1941); 1929/1931; кут. 1; САИ
 • Бановински одбор Југословенске националне странке Бањалука (1931–1934); 1932/1934; кут. 2
 • Надзорничтво народне заштите за град и котар Бањалука (1941–1945); 1941/1945; кут. 2; АИ
 • Удружење четника Бањалука (?); 1934; књ. 1

7.2. Период од 1945. до 1990.

7.2.1. Комунистичка партија – Савез комуниста

 • Окружни комитет КП Бањалука (1945–1948); 1945/1948; књ. 3; кут. 18; сумарни попис
 • Обласни комитет КП Бањалука (1949–1952); 1949/1952; књ. 8; кут. 45, ф. 9
 • Срески комитет СК Бањалука (1945–1966); 1945/1946; књ. 61; кут. 180; САИ
 • Срески комитет СК Босанска Градишка (1945–1955); 1945/1952; књ. 22; кут. 18
 • Срески комитет СК Босански Нови (1945–1955); 1945/1955; књ. 24; кут. 15
 • Срески комитет СК Дрвар (1945–1955); 1945/1955; кут. 30
 • Срески комитет СК Кључ (1945–1955); 1945/1952; књ. 35; кут. 28; САИ
 • Срески комитет СК Котор Варош (1945–1955); 1945/1955; књ. 2; кут. 15; САИ
 • Срески комитет СК Лакташи (1945–1947); 1945/1947; књ. 1; кут. 1
 • Срески комитет СК Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 88; кут. 129
 • Срески комитет СК Прњавор (1945–1955); 1945/1955; књ. 17; кут. 8; САИ
 • Срески комитет СК Србац (1945–1955); 1945/1953; књ. 3; кут. 11
 • Градски комитет КП Бањалука (1945–1955); 1945/1955; кут. 21; ф. 1; сумарни попис
 • Општински комитет КП Романовци (1947–1955); 1947/1955; књ. 2; кут. 1; САИ
 • Општински комитет СК Босанска Градишка (1952–1992); 1957/1992; ф. 234; СИ
 • Општински комитет СК Босанска Костајница (1952–1962); 1952/1962; књ. 19; кут. 12
 • Општински комитет СК Брезичани (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; САИ
 • Општински комитет СК Бронзани Мајдан (1952–1962); 1953/1962; кут. 7, ф. 1
 • Општински комитет СК Добрња (1952–1962); 1952/1961; књ. 8; кут. 5
 • Општински комитет СК Ивањска (1952–1962); 1952/1962; књ. 22; кут. 17
 • Општински комитет СК Козарац (1952–1962); 1952/1961; кут. 10
 • Општински комитет СК Крупа на Врбасу (1952–1962); 1953/1962; књ. 5; кут. 5
 • Општински комитет СК Љубија (1952–1962); 1952/1962; кут. 18; САИ
 • Општински комитет СК Нова Топола (1952–1962); 1952/1962; књ. 1; кут. 2; САИ
 • Општински комитет СК Омарска (1952–1962); 1952/1962; књ. 10; кут. 11
 • Општински комитет СК Паланчиште (1952–1955); 1952/1955; кут. 2
 • Општински комитет СК Ракелићи (1952–1955); 1952/1955; кут. 1; САИ
 • Општински комитет СК Рибник (1952–1962); 1953/1960; кут. 4
 • Општински комитет СК Рујишка (1952–1955); 1952/1955; кут. 1
 • Општински комитет СК Сарачица (1952–1955); 1952/1955; кут. 1
 • Општински комитет СК Сухача (1952–1955); 1952/1955; књ. 5; кут. 1
 • Општински комитет СК Залужани (1952–1955); 1952/1955; кут. 2
 • Општински комитет СК Бањалука (1955–1990); 1955/1992; 105 м1
 • Општински комитет СК Будимлић Јапра (1955–1962); 1955/1962; књ. 1; кут. 1; САИ
 • Општински комитет СК Саница (1955–1962); 1956/1962; књ. 13; кут. 4
 • Општински комитет СК Стари Мајдан (1955–1962); 1957/1961; књ. 1; кут. 1; САИ
 • Општински комитет СК Сводна (1955–1962); 1956/1958; књ. 5; кут. 1
 • Општински комитет СК Лакташи (1955–1990); 1955/1990; књ. 31; ф. 77; кут. 1
 • Мјесни комитет КП Црни Луг (1945–1952); 1949/1950; књ. 1; кут. 3
 • Мјесни комитет КП Лакташи (1945–1952); 1945/1952; кут. 1
 • Мјесни комитет КП Љубија (1947–1952); 1947/1952; књ. 2; кут. 2; САИ

7.2.2. Народни фронт – Социјалистички савез радног народа

 • Обласни одбор Народног фронта Бањалука (1949–1951); 1949/1951; п. 1
 • Обласни одбор Антифашистичког фронта жена Бањалука (1949–1951); 1949/1951; књ. 1; п. 1
 • Мјесни одбор Народног фронта Расавци (1945–1952); 1948; ф. 2
 • Мјесни одбор Народног фронта Ракелићи (1948); 1948; ф. 2
 • Срески одбор ССРН-а Јајце (1945–1955); 1953/1955; књ. 4; кут. 30
 • Срески одбор ССРН-а Приједор (1945–1962); 1945/1962; књ. 22; кут. 20
 • Општински одбор ССРН-а Козарац (1948–1962); 1948/1962; књ. 2; кут. 2
 • Општински одбор ССРН-а Љубија (1948–1963); 1948/1963; књ. 3; кут. 8
 • Општински одбор ССРН-а Омарска (1948–1962); 1948/1962; књ. 1; ф. 4
 • Општински одбор ССРН-а Паланчиште (1948–1954); 1948/1954; књ. 1; кут. 19
 • Општински одбор ССРН-а Брезичани (1954); 1954; ф. 1
 • Општински одбор ССРН-а Босанска Костајница (1960); 1960; ф. 1
 • Општински одбор ССРН-а Сански Мост (1960); 1960; ф. 1
 • Општинска конференција ССРН-а Бањалука (1955–1990); 1965/1990; књ. 7; ф. 167; рег. 85; АК
 • Општинска конференција ССРН-а Босанска Градишка (1955–1990); 1962/1990; 8 д/м; АК

7.2.3. Народна омладина – Социјалистичка омладина

 • Срески комитет Народне омладине Бањалука (1945–1966); ?/1966; п. 3
 • Срески комитет Народне омладине Сански Мост (1950–1954); 1950/1954; ф. 4
 • Општински комитет Савеза социјалистичке омладине Бањалука (1955–1990); 1964/1990; кут. 103; ф. 3

7.2.4. Синдикати

 • Обласни одбор Савеза синдиката Југославије Бањалука (1949–1950); 1949/1950; књ. 2; кут. 1
 • Међуопштинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1975–1990);1975/1976; 1986/1989; кут. 7; ф. 8; сумарни попис
 • Среско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1946–1966); 1947/1966; књ. 1; п. 2
 • Општинско вијеће Савеза синдиката Бањалука (1945–1996); 1951/1996; 20 м1
 • Територијални одбор Савеза синдиката Југославије жељезничара Јајце (1951–1952); 1951/1952; књ. 1; кут. 1

7.2.5. Савез бораца и остале друштвено-политичке организације

 • Срески одбор СУБНОР-а Јајце (1945–1955); 1950/1955; кут. 37
 • Срески одбор СУБНОР-а Приједор (1945–1955); 1945/1955; књ. 16; ф. 25, п. 4
 • Срески одбор СУБНОР-а Бањалука (1948–1966); 1948/1966; књ. 28; ф. 35
 • Срески одбор РВИ Бањалука (1945–1966); 1956/1965; књ. 3; ф. 6
 • Општински одбор РВИ Бањалука (1950–1966); 1950/1966; књ. 4; ф. 7

8. Друштва и удружења

8.4. Хуманитарна друштва и удружења

 • Бановински одбор друштва Црвени крст Бањалука (1929–1941); 1929/1941; кут. 1; САИ
 • Хрватски Црвени криж, Жупски одбор Бањалука (1941–1945); 1941/1944; кут. 1; АИ

9. Вјерске установе и организације

 • Вакуфско меарифско повјереништво Бањалука (?–1945); 1892/1933; књ. 2; кут. 12

Б. ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ И ЛЕГАТИ

 • Фонд Милана Вукмановића (1928–1993); 1958/1990; кут. 50; п. 4
 • Фонд Драге Мажара (1918–1991); 1934/1988; кут. 4

Ц. ЗБИРКЕ

 • Збирка плаката; 1899/; кут. 96; АИ и тематска картотека
 • Збирка оријенталних рукописа и докумената; 1712/1910; кут. 1; док. 49; регеста
 • Збирка фотографија; 1875/2005; тематска картотека
 • Збирка радова Веселина Маслеше; 1928/1943; кут. 9; радова 287; АИ
 • Збирка докумената о радничком покрету у Босанској Крајини; 1919/1941; кут. 6; регеста
 • Збирка документарног материјала; 1920/1963; кут. 6; АИ
 • Збирка мемоарске грађе; кут. 17; АИ
 • Збирка историографских и литерарних радова; 1930/1990; кут. 21; пописи
 • Партизанска гимназија у Бањалуци; 1946/1947; кут. 1
 • Збирка карата и мапа; 1807/1980; ком. 144
 • Збирка о земљотресу у Бањалуци и Босанској Крајини 1969; 1969/1973; кут. 50
 • Збирка филмова; 1941/1975; ролни 90
 • Збирка микрофилмова; 1882/1965; ком. 142
 • Збирка досијеа истакнутих личности; 1878/1945; дос. 194
 • Збирка персоналних досијеа; 1878/1945; у формирању
 • Збирка вариа; 1918/1972; кут. 5; АИ
 • Збирка Дјечијег дома „Рада Врањешевић“ Бањалука; 1945/1976; кут. 3
 • Збирка магнетофонских трака и грамофонских плоча; трака 103; плоча 130
 • Дипломатска збирка др Душана Лукача; 1933/1945; кут. 15; аналитички попис
 • Збирка грађе Спомен-подручја Доња Градина – Јасеновац (1941–1945); микрофиша 468; ЦД-а 33
 • Збирка докумената Предрага Радића; 1992/1995; кут. 5, п. 1
 • Збирка дипломатичке грађе кнезова благајских и доњокрајских жупа Дубице, Сане и Врбаса (1200–1912); кут. 3 (микрофилмови)
 • Докуменатарна збирка Славка Одића (1916–2006); 1944/1980; кут. 9; САИ
 • Картографска збирка др Милоша Мишковића; 1962/2006; ролни 30; попис
 • Збирка војне, политичке и друштвене историје након 1990; 1990/2020; у формирању
 • Попис становништва, домаћинстава и станова 2013. године – узорак (2013); 2013; кут. 2