Регистар акредитованих понуђача опреме и услуга

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „Infinity ADS“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • давање на коришћење адекватних просторија,
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и
 • конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 8. марта 2025. односно до 8. марта 2024.

 

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-14/23 од 15. новембра 2023. године, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „ДРАФТ ТИМ“ д.о.о Лакташи, са сједиштем у Лакташима, Хајдук Вељка бр.7, додјелио акредитацију за услуге конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат на рок од једне године.

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-13/23 од 15. новембра 2023. године, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „ДРАФТ ТИМ“ д.о.о Лакташи, са сједиштем у Лакташима, Хајдук Вељка бр.7, додјелио акредитацију за услуге захватање  документарне грађе у дигиталном и физичком облику на рок од једне године.

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Рјешењем о продужењу акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-9/23 од 18. октобра 2023. године, „INFINITY ADS“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина 6, продужена је акредитација софтверске опреме за захватање и чување документарне грађе у дигиталном облику DIARIS на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „Infinity ADS“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • давање на коришћење адекватних просторија,
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и
 • конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 10. марта 2024. односно до 9. марта 2024. (сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату).

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • давање на коришћење адекватних просторија.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 7. јула 2024. године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-21/22 од 5. јануара 2023. године, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, додјелио акредитацију за услуге захватање  документарне грађе у дигиталном и физичком облику на рок од једне године.

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-14/22 од 5. јануара 2023. године, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, додјелио акредитацију за услуге конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат на рок од једне године.

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „Микрографији“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату, до 22. септембра 2023. године
 • давање на коришћење адекватних просторија, до 11. новембра 2023. године
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату, до 22. септембра 2023. године
 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат, до 6. октобра 2023. године
 • услуге захватања документарне грађе у дигиталном и физичком облику,  до 6. октобра 2023. године
 • конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување (Микрофилмовање), до 6. октобра 2023. године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • давање на коришћење адекватних просторија.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 7. јула 2023. године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-17/21 од 6. октобра 2021. године, „Микрографија“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, додјељена је акредитација услуге захватање  документарне грађе у дигиталном и физичком облику на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „Микрографији“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату, до 22. септембра 2022. године
 • давање на коришћење адекватних просторија, до 11. новембра 2022. године
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату, до 22. септембра 2022. године
 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат, до 6. октобра 2022. године
 • конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување (Микрофилмовање), до 6. октобра 2022. године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-19/21 од 18. октобра 2021. године, „INFINITY ADS“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина 6, додјељена је акредитација софтверске опреме за захватање и чување документарне грађе у дигиталном облику DIARIS на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Рјешењем o продужењу акредитације опреме за одлагање и чување архивске и документарне грађе директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-18/21 од 10. децембра 2021. године, „Вигмелту“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића бр. 132, продужена је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе и то.

        -архивски и картотечки ормари и

        -архивске фиксне и клизне полице (сталаже).

Акредитација се додјељује на рок од једне године, уз могућност продужења.

⁕ ⁕ ⁕

 

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-10/21 од 7. јула 2021. године, „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, додјељена је акредитација за услуге сређивања документарне грађе у дигиталном и у физичком формату на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

 

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-11/21 од 7. јула 2021. године, „CloudIT“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Индустријска зона Лука бб, Илијаш, додјељена је акредитација за услуге давања на коришћење адекватних просторија за чување документарне и архивске грађе на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Рјешењем o продужењу акредитације опреме за одлагање и чување архивске и документарне грађе директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-4/21 од 1. септембра 2021. године, „Адуту плус“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, продужена је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе и то.

        -архивски и картотечки ормари и

        -архивске фиксне и клизне полице (сталаже).

Акредитација се додјељује на рок од једне године, уз могућност продужења.

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је понуђачу услуга „Infinity ADS“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Илије Гарашанина бр. 6, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • уништавање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • давање на коришћење адекватних просторија,
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату,
 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат и
 • конвертовање документарне грађе из дигиталног у формат за дугорочно чување.

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 10. марта 2022. односно до 9. марта 2022. (сређивања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату).

⁕ ⁕ ⁕

 

Рјешењем о додјели акредитације директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-09/19 од 11. новембра 2019. године, „Микрографији“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9 додјељена је акредитација за услуге давања на коришћење адекватних просторија за чување документарне и архивске грађе на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

 

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-8/19 од 27. септембра 2019. године, „Салону банкарске опреме БЛ“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Краља Петра II бр.29 , додјељена је акредитација за опрему за одлагање и чување архивске и документарне грађе на рок од једне године.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитације:

Рјешењем o продужењу акредитације опреме за одлагање и чување архивске и документарне грађе директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-6/19 од 25. јула 2019. године, „Адуту плус“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, продужена је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе.

 

⁕ ⁕ ⁕

Продужење акредитација:

Након проведеног поступка провјере усклађености са законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 14. јуна 2019. Архив Републике Српске је понуђачу „Микрографија“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, продужио акредитације за пружање сљедећих услуга:

 • конвертовање документарне грађе из физичког у дигитални формат,
 • захватање документарне грађе у дигиталном и у физичком формату,
 • сређивање документарне грађе у физичком и у дигиталном формату
 • уништавање документарне грађе у дигиталном и у физичком формату

Важење наведених акредитација продужено је за годину дана, односно до 14. јуна 2020.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-12/18 од 26. новембра 2018. године, „Салону банкарске опреме БЛ“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Улица краља Петра Другог број 29, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-10/18 од 6. јула 2018. године, „Инови – информатички инжењеринг“ ДОО за пројектовање информационих система, компјутерски консалтинг и услуге, експорт-импорт, са сједиштем у Бањалуци, Видовданска број 2, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-9/18 од 24. јула 2018. године, „Адуту плус“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-10/18 од 23. јула 2018. године, „Инови – информатички инжењеринг“ ДОО за пројектовање информационих система, компјутерски консалтинг и услуге, експорт-импорт, са сједиштем у Бањалуци, Видовданска број 2, издата је акредитација за опрему за захватање, конвертовање и чување документарне грађе у дигиталном формату.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-9/18 од 25. јула 2018. године, „Адуту плус“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 270, издата је акредитација за опрему за чување и одлагање архивске и документарне грађе.

 

⁕ ⁕ ⁕

Рјешењем директора Архива Републике Српске, број 07/4.01.01/621.16-11/18 од 25. септембра 2018. године, „Вигмелту“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Булевар војводе Степе Степановића број 132, одобрен је упис у Регистар понуђача опреме и услуга.

 

⁕ ⁕ ⁕

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општим условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, Архив Републике Српске је 18. јула 2018. понуђачу услуга „New Concept“ ДОО, са сједиштем у Бањалуци, Ложионичка бб, додијелио акредитацију за пружање услуге давања на коришћење адекватних просторија.

Акредитација је додијељена на рок од годину дана, односно до 18. јула 2019.

 

⁕ ⁕ ⁕

Додјела акредитације:

Након проведеног поступка провјере усклађености са Законом о архивској дјелатности, Правилником о општима условима за обављање пратећих услуга и посебним условима за специфичне услуге, Јединственим технолошким захтјевима и правилима струке, дана 22. јуна 2016. Архив Републике Српске додијелио је „Микрографији“ ДОО, са сједиштем у Сарајеву, Трг међународног пријатељства 9, акредитацију за пружање услуге уништавања документарне грађе у физичком и у дигиталном формату. Акредитација је додијељена на рок од једне године, уз могућност продужења.