Архивска грађа и књижни фонд

Архив Републике Српске располаже са око 900 архивских фондова и збирки који чине преко пет дужних (линеарних) километара грађе. Значајан дио архивске баштине чини и специјализована архивска библиотека са преко 15 хиљада библиотечких јединица.

Основни преглед архивског фундуса налази се у пописима фондова и збирки. Поред класичних инвентара који се чувају у читаоници Архива, детаљни и ажурирани, дигитални метаподаци креирају се кроз платформу Архипедија.

За online поставке дигитализоване грађе посјетите блог дигиталних архивалија.