Захтјеви и увјерења

Сва правна и физичка лица која траже одређене информације у сврху заштите и остваривања одређених права, могу добити увјерење о информацијама садржаним у архивској грађи коју чува Архив РС. Ова права односе се, између осталог, на информације о радном стажу (М4 обрасци), школовању, техничким спецификацијама и нацртима објеката и инфраструктуре, дозволама и другим актима органа управе и локалне самоуправе, посједу на некретнинама и друго.

У сврху добијања увјерења, сва лица дужна су попунити и доставити одговарајући образац:

  • Захтјев за издавање увјерења – ћирилица (DOC / PDF)
  • Захтјева за издавање увјерења – латиница (DOC / PDF)

Уколико Архив РС не посједује грађу која садржи потребне информације, подносилац захтјева ће добити негативно рјешење. Уколико је то могуће, службеници Архива ће подносиоцу негативног рјешеног захтјева дати и усмену информацију о адекватној адреси за даљи поступак.