Архивско законодавство

Чланом 59 „Закона о републичкој управи“ (СГРС бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 , 15/16, 115/18, 111/21, 15/22, 56/22 и 132/22) утврђену дјелатност Архив обавља на цијелој територији Републике Српске.

На основу одредбе члана 4 став 3 Закона о културним добрима (СГРС бр. 32/22), Архив ужива статус установе заштите.

Дјелатност и правни статус Архива регулисани су и сљедећим прописима:

Поред законских и подзаконских аката, архивисти се равнају и према Етичком кодексу архивиста који је усвојен од стране Међународног архивског вијећа (ICA), као и према Кодексу понашања државних службеника Републике Српске (СГРС бр. 83/02).