Посјете Архиву

Архиви су институције од посебног значаја за историју и културу подручја на којем дјелују. Поред управне, културне и научне функције, Архив Републике Српске обавља и својеврсну образовну и просвјетну дјелатност.

У Архиву РС могуће је приредити организоване посјете ученика и студената, едукативних екскурзија и туристичких група. Вођење кроз Архив може се прилагодити свакој групи посјетилаца, укључујући и посебне студентске вјежбе са тематским садржајем. За упит о посјети потребно је да контактирате надлежног помоћника директора.

Сједиште Архива РС у Бањалуци смјештено је у „Царској кући“, старој аустроугарској грађевини подигнутој 1880. године. Ова зграда подигнута је као намјенски војни објекат у којем су биле смјештене команде разних војних формације које су биле стациониране на овом подручју, од изградње објекта све до исељавања ЈНА у 1973. години. Сам објекат посједује посебне архитектонске квалитете, а унутрашњост карактерише додатна музеолошка функција. У склопу организованих посјета могуће је посјетити депое, библиотеку, читаоницу и друге намјенске просторије.

У слободном обиласку објекта посјетиоци могу обићи изложбени хол који се налази у приземљу. У изложбеном холу редовно се смјењују изложбене поставке.

У дворишту Архива РС, на углу Алеје Св. Саве и Улице краља Петра I Карађорђевића, дана 26. септембра 2019. године откривен је споменик Петру II Петровићу Његошу, биста вајара Сретена Стојановића.

Архив РС од 2019. године учествује у Ноћи музеја, са локацијом у „Царској кући“.