Владан Вуклиш, помоћник директора

Kако се друштво развија, архивисти се сусрећу са све већим изазовима. Давно је прошло вријеме када су архивисти били обични чувари папира државне бирократије и владајућих династија. У двадесетом вијеку… архивисти су морали да науче не само како да савладају нове носаче информација, него и како да из непрегледног мора информација изаберу оно што заслужује трајно да буде похрањено…