Протокол о сарадњи између Архива Републике Српске и Историјског архива „31. јануар“ Врање

У Архиву Републике Српске у Бањалуци 22. новембра 2019. закључен је Протокол о сарадњи између Архива Републике Српске и Историјског архива „31. јануар“ Врање. Протокол су потписали мр Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске и Боривоје Манасијевић, директор Историјског архива „31. јануар“. Потписивању протокола присуствовао је др Дејан Тричковић, предсједник Скупштине града Врања.

Протокол обухвата, али није ограничен само на питања: заштите архивске грађе, омогућавање приступа архивској грађи у складу са правилима коришћења архивске грађе сваке од страна потписница, размјене стручних искустава и стручњака, размјене репродукција и копија архивске грађе, размјене публикација, заједничких научноистраживачких и других пројеката у издавачкој, изложбеној и другим сродним дјелатностима, заједничких пројеката образовања и обуке, студијских састанака између чланова страна потписница и учешћа архивиста на научним и стручним скуповима које организује једна од страна потписница.

Свака од страна потписница дужна је својим годишњим програмима и плановима рада конкретизовати видове и обим сарадње у наредној календарској години и о томе благовремено обавјештавати другу страну потписницу.

Овај протокол је закључен на неодређено вријеме.