Објављена Библиографија „Гласника Удружења архивских радника Републике Српске“

У издању Удружења архивских радника Републике Српске, а у сарадњи са Архивом Републике Српске, објављена је публикација – „Библиографија часописа Гласник Удружења архивских радника Републике Српске (2009–2018)“. За десет година у десет бројева стручног и научног часописа „Гласника“ објављено је укупно 497 текстова. У часопису су сарађивала 124 аутора из земље и иностранства.

Библиографију су приредили архивски савјетници Зоран С. Мачкић и мр Бојан Стојнић.