Монографија „Бања Врућица: Вијек у служби здравља“

У издању ЗТЦ „Бања Врућица“ и Архива Републике Српске објављена је монографија „Бања Врућица: Вијек у служби здравља“, аутора Бојана Стојнића.

Обим монографије је 149 страна. Главни текст, укључујући Предговор и Закључак, запрема 130 страна, резиме на енглеском језику је на стр. 131–132, списак скраћеница на стр. 133–134, извори и литература (списак) на стр. 135–142. Илустрације су укомпоноване у текст. Рецензије монографије потписују др Ђорђе Микић и др Драгиша Васић.