Завршен 15. семинар

У организацији Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске, у хотелу „Лавина“ на Јахорини је од 13. 5. до 15. 5. 2019. одржан 15. семинар „Канцеларијско, архивско и електронско пословање“. Семинар је окупио 40 учесника.

Предавачи на семинару били су: мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Околић („Правилник о канцеларијском, архивском и електронском пословању и Листа категорија документарне грађе са роковима чувања – радионица са учесницима“, Најчешће грешке приликом „сређивања“ документарне грађе, “ Издвајање безвриједног материјала – радионица са учесницима“  и „Сређивање и евидентирање документарне грађе – радионица са учесницима“), Љубица Ећимовић („Обавезе ималаца/стваралаца документарне и архивске грађе“ и „Организационе и техничке мјере у вези са захватањем документарне грађе у дигиталном облику“) и Саша Ђукић („Електронска писарница и архива“).

„Sector ADS“ ДОО Бањалука, први акредитовани понуђач услуга конвертовања документарне грађе, представио је учесницима дио својих услуга“.