Школство у Врбаској бановини 1929–1941

Архив Републике Српске приводи крају посао припреме другог тома зборника докумената о школству у Босанској Крајини између два рата, под насловом „Школство у Брбаској бановини 1929–1941“. Зборник за штампу приређује мр Горан Ђуран, архивиста, док је аутор уводног текста др Гојко Маловић. Рецензије су потписали др Ђорђе Микић и др Боривоје Милошевић.

Зборник садржи 480 општих докумената, избор прописа из области школског законодавства, 526 аката о отварању и затварању државних народних школа, дјечјих забавишта, домаћичких школа и течајева и о давању назива државним народним школама, те 1.596 рјешења о постављењу наставног кадра у државним народним школама у Врбаској бановини.

Планирано је да зборник радова изађе из штампе средином марта 2019. године.