Четири године сарадње са „Гласом Српске“

У четвртак 11. новембра 2016. навршиле су се четири године непрекидне сарадње између „Гласа Српске“ и Архива Републике Српске.

У рубрикама које су повремено мијењале називе, 14 радника Архива је објавило 104 текста (197 наставака), углавном из историје Бањалуке.

Као аутори су се најчешће јављали Зоран Мачкић (39), мр Горан Ђуран (16), мр Бојан Стојнић (13) и Верица Јосиповић (11).