Обука радника управе и локалне самоуправе

У организацији Министарства управе и локалне самоуправе, Архив је провео дводневну обуку запослених у органима локалне управе и самоуправе. Обука је одржана 22–23. новембра 2016. у Административном центру Владе Републике Српске.

Предавачи на обуци су били Оливера Солдатовић (Уредба и Упутство о спровођењу канцеларијског пословања републичких органа управе), мр Владан Вуклиш (Дигитални модели: конвертовање, управљање и обрада и Доступност документарне грађе), мр Маријана Тодоровић Билић (Стандард ISO 15489 и Интерна правила управљања документарном грађом у дигиталном формату) и Зоран Мачкић (Статус, организација, надлежност, стандардизација и аутоматизација писарнице, Пријем и евидентирање конвенционалне и електронске поште, Појам, статус и карактеристике конвенционалног и неконвенционалног акта, предмета, досијеа и серије и Е-писарница и е-архива).

Поред тога, мр Маријана Тодоровић Билић и Оливера Солдатовић су водиле и двије радионице (Листа категорија документарне грађе са роковима чувања и Управљање документарном грађом: издвајање безвриједног материјала, сређивање и евидентирање).