Завршен 11. семинар

У организацији Удружења архивских радника Републике Српске и Архива Републике Српске у хотелу „Лавина“ на Јахорини је 10–12. априла 2017. одржан семинар „Канцеларијско, архивско и електронско пословање“, којем је присуствовало 40 учесника.

Предавачи на семинару били су Оливера Солдатовић (Прописи о заштити документације), мр Маријана Тодоровић Билић (Управљање документарном грађом), Далибор Новаковић (Чување, заштита и доступност информација), Бранко Пеулић (Искуства дигитализације у Гарантном фонду Републике Српске) и Зоран Мачкић (Електронско пословање и Е-писарница и е-архива).

О. Солдатовић и мр М. Тодоровић Билић су приредиле и три радионице (Правилник о канцеларијском и архивском пословању, Листа категорија документарне грађе са роковима чувања и Архивска књига и издвајање безвриједног материјала).

Спонзор семинара био је „ADS Sector“ ДОО Бањалука, чији су представници Жељко Стојнић и Силвестер Кметић наступили са темом „Дигитализација и микрофилмовање у теорији и пракси“ и демонстрирали опрему за дигитализацију и микрофилмовање документације.

На крају семинара обављен је разговор са учесницима семинара и додијељени сертификати о учешћу.