Пет година сарадње са „Гласом Српске“

Десетог новембра 2017. навршило се пет година сарадње између Архива Републике Српске и „Гласа Српске“. У том периоду радници Архива су на страницама „Гласа Српске“ објавили 255 текстова, углавном из историје Бањалуке. Као аутори су се најчешће јављали Зоран С. Мачкић (86), мр Бојан Стојнић (47), мр Горан Ђуран (27) и Верица Јосиповић (16),

У „Гласу Српске“ су објављени и коауторски текстови мр Бојана Стојнића и Верице Стошић (20), мр Владана Вуклиша, мр Маријане Тодоровић Билић и Верице Стошић (9), мр Бојана Стојнића, мр Горана Ђурана и Верице Стошић (9) и мр Владана Вуклиша и Верице Стошић (9).