Дипломатија великашке породице Павловић

У издању репрезентативног струковног Удружења архивских радника Републике Српске и Архива Републике Српске објављена је монографија „Дипломатија великашке породице Павловић“, аутора проф. др Аранђела Ј. Смиљанића. Рецензенти књиге су проф. др Марко Шуица и проф. др Снежана Божанић. За графичку обраду и дизајн књиге био је задужен Ненад Савковић. Књига је обима 224 стране.

Монографија др Аранђела Ј. Смиљанића „Дипломатија великашке породице Павловић“ представља вриједан, оригиналан, цјеловит и систематичан приказ дипломатске активности једне од најзначајнијих великашких породица средњовјековне Босне и дипломата у њиховој служби.

Хронолошки рад прати период од 1380. године, када се кнез Павле помиње у повељи краља Твртка I војводи Хрвоју (тј. првих дипломатских активности 90-их година XIV вијека) до нестанка Павловића са историјске позорнице 1463. године. Минуциозно су анализирани сви сусрети, мисије и преписка у којима се као дипломатски субјекти јављају чланови ове породице (кнез Павле, кнез и војвода Петар, војвода Радослав, војвода Иваниш, војвода Петар и кнез Никола), односно њихови посланици.

Објављивање књиге подржали су Републички секретаријат за вјере и Министарство просвјете и културе Републике Српске.