Мемоари Бернажиковске/Даничић у Бањалуци

Дана 23. априла у 19 часова, у организацији Архива Репубике Српске и Удуржења архивских радника РС, одржана је у Вијећници ЈУ Културни центар – Бански двор, промоција књиге Memoari Jelice Belović-Bernadzikowske (Ljube T. Daničić) у уредништву Енеса С. Омеровића и Томаша Јацека Лиса, издање Института за хисторију УНСА и Хисторијског архива Сарајево. На промоцији су говорили др Соња Дујмовић, проф. др Боривоје Милошевић, и један од приређивача издања, др Енес Омеровић.

Јелица Беловић-Бернажиковска (Осијек, 1870 – Нови Сад, 1946) била је жена широких интересовања: говорила је, писала и објављивала на десетак језика, била је учитељица, педагошка радница, научница, књижевница, етнографкиња, преводитељица, новинарка, уредница, борац за права жена… Значајан и професионално најплоднији дио живота провела је у Босни и Херцеговини, током аустроугарског и међуратног периода, у Мостару (1895–1896), Сарајеву (1896–1898), Бањалуци (1898–1902), Кључу (1902–1906) и поново у Сарајеву (1906–1914, 1916–1927). Иза ње је остао велики професионални опус који још увијек измиче истраживачима, јер је осим под властитим именом објављивала и под бројним псеудонимима.

Након Сарајева, Београда, Варшаве, Кракова и Новог Сада, мемоарски запис Љубе Т. Даничић тако је дошао и у Бањалуку.