Споразум о сарадњи са Институтом историјских наука УИС

Под сводовима Архива Републике Српске у Бањалуци закључен је 19. фебруара 2024. године Споразум о сарадњи између Архива Републике Српске и Института историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву. Споразум су потписали др Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске и проф. др Драга Мастиловић, директор Института историјских наука Универзитета у Источном Сарајеву.

Споразум обухвата, али није ограничен само на питања: организације научних скупова, конференција, округлих столова, промоције књига, изложби и других видова научне и стручне сарадње. Стране потписнице су сагласне да остварују узајамну сарадњу у области издавачке дјелатности и то међусобном размјеном и заједничким издавањем публикација, књига и монографија. Овај Споразум је закључен на четири године.