Злочини НДХ: Књига III

У издању Историјског архива града Новог Сада, Војног архива и Архива Републике Српске, а у оквиру посебне едиције „Злочини Независне Државе Хрватске 1941–1945. године“, историчар др Маријана Мраовић, научни сарадник из Војног архива Министарства одбране Републике Србије и историчар мр Петар Ђурђев, директор Историјског архива града Новог Сада, приредили су Зборник одабраних докумената „Комесаријат за избеглице и пресељенике Владе народног спаса 1941–1944. године“, књига 3. Зборник садржи Предговор, уводну студију приређивача „Комесаријат за избеглице и пресељенике из НДХ у окупираној Србији 1941–1944. године“ и збирку оргиналних, већим дијелом необјављених докумената.