Архив Републике Српске 1953–2023

У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске објављена је књига др Бојана Стојнића „Архив Републике Српске 1953–2023“. Рецензенти књиге су архивски савјетници др Владан Вуклиш и Небојша Радмановић. Књига је обима 145 страна, а садржи сљедећа поглавља: Предговор, Архив у Бањалуци, Архив у Добоју, Архив у Фочи, Организациона структура архивске мреже, Смјештај и опрема, Запослени, Архивска грађа и књижни фонд, Научна и културно-просвјетна дјелатност, Архивски прописи, Међуархивска и међународна сарадња, Удружење архивских радника Републике Српске, Попис архивских фондова и збирки (Архивски фондови и збирке у Бањалуци, Архивски фондови и збирке у Добоју, Архивски фондови и збирке у Фочи, Архивски фондови и збирке у Требињу, Архивски фондови и збирке у Зворнику), Списак запослених, Summary, Zusammenfassung, Резюме и Скраћенице.