Боривојe Милошевић, „Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 1905–1918“

У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске објављена је књига проф. др Боривоја Милошевића Тајна ђачка друштва у Бањолучкој реалки 1905–1918. Рецензенти књиге су: проф. др Ђорђе Микић и проф. др Драга Мастиловић. Књига је обима 189 страна, а садржи сљедећа поглавља: Увод­на ријеч, Бања Лука током аустроугарске управе, Оснивање и рад Реалке до 1914. године, Нараштај побуњених анђела, Једно стабло са три гране, Бања Лука послије атентата у Сарајеву, Истрага и суђење, У рату, Ослобођење, Милан Јанковић (Пети рођендан Јединства), Закључак, Summary, Извори и литература и Summary.