Народно позориште 1930–1934, књига 2

У издању Удружења архивских радника Републике Српске и Архива Републике Српске објављен је други том књиге проф. др Љиљане Чекић, Народно позориште Врбаске бановине: Репертоар и ансамбл 1930–1934.“ Рецензенти књиге су проф. др Зоран Ђерић и проф. др Лука Кецман. Књига је обима 295 страна, а обухвата сљедећа поглавља: 1. Уводна разматрања, 2. Репертоар Народног позоришта Врбаске бановине, 3. Ансамбл Народног позоришта Врбаске бановине, 4. Музика, ликовност, критика, 5. Дом краља Петра I Великог Ослободиоца, 6. Закључна разматрања, 7. Извори и литература, 8. Регистар имена, 9. Додатци и 10. Фотографије и документа.

Објављивање књиге подржало је Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.