Књига: Славиће мене народ мој

У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске објављена је књига др Бошка М. Бранковића „Славиће мене народ мој: Богдан Р. Милановић Крајишник (18771902)“. Рецензенти књиге су: др Радован Пилиповић, др Горан Васин, др Боривоје Милошевић и др Ненад Нинковић. Књига је обима 181 страну, а садржи сљедећа поглавља: Увод, Животни пут Богдана Р. Милановића Крајишника, Књижевно стваралаштво Богдана Р. Милановића Крајишника, Закључни осврт, Извори и литература и Индекс имена. Када је ријеч о књижевном опусу, Богдан Р. Милановић Крајишник је, у свом кратком животном вијеку, оставио значајан траг. У току свог кратког књижевног рада, Милановић је објављивао радове у различитим листовима: Голуб, Невен, Зорица, Споменик, Босанска вила, Босанско-Херцеговачки Источник, Слава, Бранково коло, Зора, Глас Црногораца, Српски магазин, Женски свет, Луча, Збирка, Ласта, Грађанин, Српство, Србин, Српски дом, Полет омладинаца, Звезда и Градина. Објавио је и двије збирке пјесама: Први Цвијетак, Велика Кикинда, 1895. и Крајишкиње, Загреб, 1899. Писао је под пуним именом и презименом или под псеудонимима Богдан Крајишник и Крајишник.