Преузета грађа у 2021. години

Архив Републике Српске је током календарске 2021. године преузео сљедеће архивске фондове и/или допуне архивских фондова:

  • „Парма трејд“ Лакташи (2016-2021), 1,9 д/м
  • „Imortelle Hercegovina“ Требиње доо у стечају (2007-2020), 0,5 д/м