Мара Шовљаков: Глад у Босни и Херцеговини

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архивом Републике Српске и Историјским архивом Ужице објавило капитално дјело др Маре Шовљаков Глад у Босни и Херцеговини и смјештање 10.000 деце у Карловачку митрополију 1917–1920. Рецензенти књиге су: др Милан Мицић, др Бошко Бранковић и др Боривоје Милошевић.

Књига садржи сљедећа поглавља и потпоглавља: Предговор, Увод, I Доба гладовања (1. Године глади, 2. Прехрамбено питање у Монархији 1914–1918, 3. Прилике у Хрватској 1914–1918, 4. Прилике у Босни и Херцеговини 1914–1918), II Опстанак и прехрана Срба Босне и Херцеговине 1914–1918 (1. Питање опстанка, 2. Положај свештеника и учитеља у Босни и Херцеговини, 3. Помоћ српске емиграције у покретању акције), III Покретање акције слања деце 1917/1918 (1. Организовање Одбора за слање деце, 2. Дјеловање актера акције, 3. Евакуација и сеоба српске дјеце из Босне и Херцеговине), IV Војводина – земља наде (1. Прилике у Војводини у вријеме рата и глади, 2. Положај Карловачке митрополије – свештеника и монаха, 3. Рад Одбора за смештање дјеце, 4. Смјештај „Босанчади“ у Сјеверном Банату, Великом Семиклушу и Опову, 5. Адаптација дјеце и повратак у завичај, 6. Резултати акције смјештања дјеце и колонизације), Прилози – Избор из докумената (Извјештаји, Записи и Сјећања), Списак смјештене – умрле дјеце, Резиме, Summary, Рецензије студије, Извори и литература, Индекс имена и O аутору.