Споразум о сарадњи између Филозофског факултета у Бањалуци и Архива

Архив Републике Српске и Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци потписали су 25. маја 2021. године Споразум о сарадњи.

Споразум су потписали мр Бојан Стојнић, директор Архива Републике Српске и проф. др Срђан Душанић, декан Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци.

Сарадња између потписница Споразума одвијаће се кроз заједничке активности и програме, у областима као што су: унапређење наставног процеса, реализација студентске праксе, заједнички образовни, истраживачки, стручни и умјетнички пројекти, програми цјеложивотног и стручног усавршавања, намјенски курсеви и посебни академски програми, организација образовних, научних и стручних конференција, као и других академских скупова и друга подручја од заједничког интереса.

Потписнице Споразума ће, на темељу овог Споразума, закључити посебне споразуме или уговоре којима ће се дефинисати конкретна врста активности, временски оквир активности, финансијски план и трошкови, носиоци активности, очекивани циљеви и резултати сарадње, заштита права интелектуалне својине, начин рјешавања спорова и остала питања.
У циљу боље координације договорених активности и праћења остварених резултата потписнице Споразума ће именовати представника, односно контакт особу.

Овај споразум је закључен на неодређено вријеме.