Књига о стваралаштву Петра Мирковића

У издању Удружења архивских радника Републике Српске и Архива Републике Српске објављена је књига академика проф. др Драге Ј. Бранковићa и проф. др Бошка М. Бранковића, „Петар Мирковић – Педагошко-књижевно стваралаштво“. Рецензенти књиге су проф. др Боривоје Милошевић, проф. др Ненад Нинковић, др Радован Пилиповић и доц. др Желимир Драгић. Књига је обима 180 страна, a садржи сљедећа поглавља: Предговор, Животни пут Петра Мирковића, Библиографија радова Петра Мирковића, Педагошко стваралаштво, Књижевни рад и књижевно стваралаштво, Богатство и разноврсност књижевног рада, Ауторски објављени радови, Ауторски и сакупљачки необјављени радови, Сакупљачки радови, Путописни радови и писма, Закључни осврт, „Concluding Review“ и Извори и литература.