Мостови на кривој Дрини • Bridges on the Winding Drina River

Објављена је двојезична фотомонографија на српском и енглеском језику „Мостови на кривој Дрини“ („The Bridges over the winding Drina River“) и истоимена изложба на енглеском језику. Изложба је доступна јавности на нашој интернет страници под опцијом дигиталне архивалије.

Архив Републике Српске спровео је ове активности у сарадњи са Историјским архивом у Ужицу и Државним архивом Црне Горе, као сарадњу иснституција из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије, а у оквиру пројекта под називом „Дани европског насљеђа – прекогранични пројекти 2019“ под покровитељством Савјета Европе и Европске комисије.
Аутор текста фотомонографије је Жељко Марковић, а уводни текст (ријеч рецензента) под насловом „Прави мостови на кривој Дрини“ написао је др Илија Л. Мисаиловић. Поред текстуалног дијела, мостове прате и бројне фотографије које највјерније дају не само изглед моста, већ и његову судбинску прошлост. Многе фотографије мостова урадио је сам аутор текста Ж. Марковић.

Пројекат је представљен на годишњој конференцији „Дани европског насљеђа“ у Стразбуру 16. октобра 2019. којој су присуствовали национални координатори културног насљеђа из педесет земаља, а представила га је Весна Ђаић-Шкондрић, координатор пројекта и архивиста Архива Републике Српске.