„Устанак у Босни“ Владимира Красића (1884): фототипско издање

У издању Архива Републике Српске и Удружења архивских радника Републике Српске објављена је књига Владимира Красића Устанак у Босни од 1875. до 1878. год. Грађа за новију српску историју рата за ослобођење (фототипско издање књиге објављене у Новом Саду 1884. у Штампарији А. Пајевића). Приредио и написао поговор за ово издање Радован Субић. Рецензент књиге је Стојанка Лужија. Књига је обима 212, XV страна.