Ново: „Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови“

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архивом Републике Српске објавилo капитално дјело „Др Стеван Мољевић: Изабрани текстови“. Књигу су приредили мр Бојан Стојнић и др Гојко Маловић. Рецензије књиге потписују мр Зоран Пејашиновић и проф. др Боривоје Милошевић.

Књига садржи 11 поглавља и потпоглавља: Предговор, Изабрани текстови (Улога и значај Врбаске бановине, Говор на Сабору у Добоју, Хомогена Србија, Апел Крајишницима, Сјећања на 1941–1942, Југославија, Мисли на растајању), Извори и литература и Биографија Стевана Мољевића.

Књига је штампана у 300 примјерака. Објављивање књиге подржало је Министарство просвјете и културе у Влади Републике Српске.