Објављена књига „Усташка зверства: зборник докумената (1941–1942)“

Архив Војводине, Епархија Бачка и Архив Републике Српске објавили су издање „Усташка зверства: зборник докумената (1941–1942)“. Ради се о критичком издању историјске грађе настале радом њемачких окупационих органа и других ратних актера која свједочи о злочинима под НДХ, а која се чува у личном фонду Славка Одића у Архиву Војводине у Новом Саду. Грађа је првобитно сакупљена у оквиру досијеа истоименог наслова „Усташка зверства“ (Ustascha­-Greueltаten) који је формиран у њемачким полицијским окупационим структурама у Београду.

Уредници издања су архивски савјетник Весна Башић и архивиста Александар Бурсаћ, док је др Милан Кољанин приређивач и аутор уводне студије.

Издање је обима 627 страница, а укључује 165 одабраних докумената, 61 фотографију и 30 страница уводног текста.

Књига је штампана уз финансијску помоћ Министарства цивилних послова БиХ.

У оквиру реализације издавачког пројекта “Усташка звјерства 1941–1942“ извршена је набавка услуге превођења на енглески језик. У ту сврху прибављене су три валидне понуде, а као најповољнија је прихваћена понуда мр Маје Мишић из Бањалуке, која је садржавала најнижу цијену (нето износ од 3.542,14 КМ, односно бруто 5.000,00 КМ) и најкраћи рок за пружање услуге (25. децембар 2020).