Лансирана је Архипедија

Лансирана је Архипедија, платформа за опис и дигитализацију архивских материјала: докумената, фотографија, плаката, разлгедница, рукописа, мапа, микрофилмова, аудиовизуелних и других записа. На једној веб страници сада је могуће претраживати све информације о архивској грађи која се чува у Републици Српској.

Пројектом руководи Архив Републике Српске. Платформа је у функцији, потпуно је доступна грађанима и истраживачима, и налази се у напредној фази развоја која подразумијева планско и дугорочно уношење података и садржаја. Корисници сада могу прегледати све описе документарних цјелина које се чувају у Архиву Републике Српске у Бањалуци, док је у току сталан рад на уносу нижих нивоа и појединачних докумената. На овај начин, архивисти развијају стабло архивских садржаја које се увијек допуњава новим подацима. Сви подаци су потпуно претраживи, не само кроз описе, него и кроз садржај архивских докумената. Ово стабло попуњава се и дигитализованим материјалима – документима, фотографијама и другим архивалијама – који постају потпуно доступни. Већ сада могуће је прегледати и дигитализовани дио Збирке фотографија, који се свакодневно допуњава.

Платформа Архипедија настала је на основу софтвера AtoM (Access to Memory). Овај софтвер користе многобројне репрезентативне архивске и образовне институције широм свијета, укључујући архиве УН-а и УНЕСКО-а. Платформа је замишљена као централна база података за читаву Републику Српску, у којој би били сједињени сви описи архивских материјала који се чувају у Архиву Републике Српске и установама културе. На овај начин постављена је и основа за јединствен, континуиран и свеобухватан процес дигитализације архивских материјала. У сарадњи са Удружењем архивских радника планирано је и провођење професионалне едукације о стандардизованој обради и дигиталној конверзији.

Ово су неки од наших описа и материјала: преглед архивских фондова и збирки, Збирка фотографија у Бањалуци (у редовном ажурирању), Збирка спомен-подручја Доња Градина и Јасеновац (проводи се дигитализација микрофилмова), Збирка мемоарске грађе (у процесу дигитализације, претраживо кроз садржај), Скупштина општине Бањалука 1963–1970 (фонд у сређивању, доступни дигитализовани записници са сједница).