Књига „Презимена Срба у Босни“ Ђорђа Јањатовића

Удружење архивских радника Републике Српске је у сарадњи са Архивом Републике Српске објавило капитално дјело Презимена Срба у Босни, аутора Ђорђа Јањатовића. Књига је обима 923 странe, а садржи пет основних поглавља: Предговор, Уводна oбјашњења, Списак литературе, Речник презимена Срба у Босни и Белешку о аутору. Прилог књизи су четири колор карте: 1. Kартa вероисповести према њиховој процентуалној заступљености по окрузима у Босни и Херцеговини (око 1900), 2. Раздиоба конфесија у Босни и Херцеговини по резултатима пописа житељства године 1910, 3. Карта вероисповести у Босни и Херцеговини по општимана према попису од 31. јануара 1921. и 4. Карта Босне и Херцеговине, разграничење по Дејтонском мировном споразуму 1995.

Аутор је да би сачининио азбучни попис презимена са навођењем крсних слава, извршио обимна истраживања и обраду наведених података. Унио је четири основна податка: презиме, крсну славу, назив парохије и назив протопрезвитерата. Приликом уношења отклонио је неке очигледне грешке и увео јединствене (званичне) називе за поједине крсне славе за које су парохијални свештеници употребљавали више различитих назива.

Расположиве податке о презименима Срба у Босни аутор је анализирао са три аспекта. Први и најважнији резултат представља поглавље ове књиге Речник презимена Срба у Босни, у коме су, по азбучном редосљеду, дата сва презимена уз навођење крсне славе коју прослављају и парохије и протопрезвитерата гдје су забиљежена. Овај рјечник обухвата 5.590 различитих презимена код којих се јављају 72 различите славе. Из овог рјечника се за свако презиме види да ли има једну или више слава и у којим парохијама је забиљежено.

Књигу Презимена Срба у Босни можете наручити код Удружења архивских радника Републике Српске, Алеја Светог Саве 1, 78000 Бањалука, тел. 051/340-240, моб. 065/900-585, а по промотивној цијени 50,00 КМ (са укљученим ПДВ-ом).