Збирка спомен подручја Јасеновац и Доња Градина

Архив Републике Српске завршио је дигитализацију грађе Јасеновачког музеја, која је у јавности познатија под општим називом јасеновачка грађа. Поступку дигитализације приступило се након набавке посебног микрофилмског скенера, а њен процес је интензивиран током 2021. и 2022. године, непосредно по завршетку процеса обраде, односно описа на нивоу збирке, серија и архивских јединица. Током овог периода извршено је дигитално снимање више од 30 хиљада „фрејмова“ са 632 микрофише. Ови снимци су компоновани у складу са провенијенцијом у вишестраничне PDF датотеке. Грађа је потпуно доступна у дигиталном облику путем наше online платформе Архипедија, у оквиру описа за Збирку спомен подручја Јасеновац и Доња Градина (ARSBL 334). Поред претходно постављеног дигиталног материјала који је примљен на компакт дисковима, сада је доступна и микрофилмована грађа која је конвертована у дигитални формат.

Историјски пут јасеновачке грађе

Концентрациони логор Јасеновац ослобођен је у прољеће 1945. године. Ослобођење је дочекао као рушевина, без сачуваног инвентара и документације. Званично уређење комплекса почиње 1960-их година. Меморијални музеј Спомен подручја Јасеновац отворен је 1968. године. Музеј је у вријеме СФР Југославије имао двије сталне поставке, првобитну из 1968. године и ревидирану из 1988. године. Музеј је материјал за сталне поставке и пратећи инвентар сакупљао из разних извора: других музеја, архивских институција, организација, те правних и физичких лица, укључујући истраживаче и бивше логораше. До краја 1980-их већину материјала чиниле су копије архивских докумената, највише из Архива Војноисторијског института у Београду (данас Војни архив Србије) и Архива Хрватске у Загребу (Хрватски државни архив), као и фото-репродукције из других институција у Југославији. У инвентару установе било је и послијератног материјала који је настао радом Меморијалног музеја. Углавном се ради о мемоарским записима, упитницима за бивше логораше, радним материјалима и списковима, рукописима чланака и монографија, као и нешто мањи број оригиналних предмета и докумената, углавном поклоњених институцији. Музеј је посједовао и неколико копија 35 мм ролни документарних филмова који су се приказивали посјетиоцима.

Од почетка ратног стања на подручју СР Хрватске, Спомен подрује Јасеновац затекло се у зони ратних дејстава. Прва штета евидентирана је након што су припадници ЈНА поново успоставили контролу над подручјем у октобру 1991. године. Установљено је да је Музеј претходно оштећен и дјелимично опљачкан, вјероватно од стране припадника једне хрватске паравојне формације. У фебруару 1992. године Симо Брдар, кустос Музеја, пренио је музејску грађу у Козарску Дубицу. У јуну 1999. године Министарство за питања бораца, жртава рата и рада је Влади Републике Српске доставило захтјев да се грађа из Јасеновца, која се чува код Симе Брдара, пребаци у Архив Републике Српске, што је и учињено у септембру исте године. Са датумом 27. октобра 2000. године потписан је Споразум између Владе Републике Српске и Музеја Холокауста у Вашингтону о предаји грађе. Истог дана сачињен је и записник о примопредаји грађе између Архива Републике Српске и Музеја Холокауста. Споразумом је дефинисано да је Музеј Холокауста добио овлашћења да се стара о предметима и документацији на одговарајућ начин, у складу са законским и етичким обавезама. Музеј Холокауста је убрзо приступио конзервацији, инвентарисању, фотографисању, односно микрофилмовању материјала. Сва грађа која је из Архива Републике Српске предата у Музеј Холокауста је тамо усликана или микрофилмована, а копије односно примјерци ових копија предати су Архиву Републике Српске. Накнадно, Музеј Холокауста је грађу у физичком облику предао обновљеном Спомен подручју Јасеновац.

Из збирке: Одлука о утврђивању злочина и одговорности Еугена Диде Кватерника, Земаљска комисија за ратне злочине НР Хрватске, 1945. година. Дигитална преслика је микрофилмски снимак фотокопије из тадашњег Архива Хрватске у Загребу, гдје се овај документ чува у свом првобитном архивском фонду. Фотокопија је начињена за потребе Меморијалног музеја у Јасеновцу.

Збирка у Архиву Републике Српске

Збирка грађе спомен подручја Јасеновац и Доња Градина садржи дигиталне и микрофилмске репродукције материјала који је настао радом Меморијалног музеја Спомен подручја Јасеновац. Дигитални колор снимци (33 компакт диска са око 3.500 снимака) су фотографије неколико оригиналних докумената, предметних артефаката и репродукција фотографија, укључујући музејску картотеку и пратеће напомене (музејске метаподатке). Монохроматски микрофилмски снимци (на микрофишама, преко 30 хиљада страница) су снимци материјала који се углавном у виду копије чувао у склопу јасеновачке збирке, а који у највећем обиму потиче из других институција као што су Архив Војноисторијског института у Београду (данас Војни архив Србије) и Архива Хрватске у Загребу (данас Хрватски државни архив), док је у нешто мањем обиму настао радом самог Меморијалног музеја. Микрофилмовани су и улазни инвентари Музеја.

Дигитализација микрофилмованог материјала представља спор и захтјеван процес, пошто су greyscale снимци на филмском носачу настали фотографисањем монохроматских фотокопија архивске документације у већем, те друге музејске (оригиналне) документације у мањем обиму. Дигитализација се проводи поступком frame by frame, то јест слика по слика. Дигиталне копије су доступне истраживачима, који имају могућност да у Архиву Републике Српске траже директан приступ микрофилмском носачу, уколико слабији квалитет репродукције онемогућава несметано читање текста.

Из збирке: Снимак фотокопије из полицијског картона сплитског комунисте Јосипа Бепа Треурсића, који је по успостави НДХ преко Логора Даница пребачен у Логор Стара Градишка, гдје је 1942. умро од изгладњивања. Фотокопије начињене у некадањем Архиву за историју радничког покрета Хрватске (Загреб), чија је документација послије укидања матичног Института пребачена у Хрватски државни архив.

Структура микрофилмованог материјала

 • Књиге музејског инвентара (евиденције)
  • Музејски улазни инвентар за предмете
  • Музејски улазни инвентар за документе из логора Јасеновац
  • Музејски улазни инвентар за предмете и документе из Јасеновца
  • Музејски улазни инвентар за документе из логора Стара Градишка
  • Музејски улазни инвентар за документе из логора Стара Градишка
  • Музејски улазни инвентар за предмете из логора Стара Градишка
  • Улазни инвентар свједочења бивших логораша Старе Градишке
  • Евиденција позајмица из збирки Старе Градишке
  • Музејски инвентар фотографија логора Стара Градишка
 • Нумерисани документи (3.617 снимака)
  • Нумерисани документи који се односе на Јасеновац
  • Нумерисани документи који се односе на Стару Градишку
  • Нумерисана свједочења бивших затвореника Старе Градишке
  • Свједочења преживјелих логораша Јасеновца
  • Нумерисани документи донирани музејској збирци
  • Разни послијератни списи о логору Стара Градишка
 • Фотокопије из Архива Хрватске (9.183 снимка)
  • Копије списа Јавног тужилаштва НР Хрватске
  • Копије доказног материјала комисија за ратне злочине
  • Копије правосудних списа
  • Копије списа Градског повјереништва за ратне злочине у Загребу
  • Копије списа министарстава Независне Државе Хрватске
  • Копије регистара убијене или депортоване дјеце и сродни списи које је сакупила Диана Будисављевић
  • Копије списа са суђења за ратне злочине
 • Разни документарни материјали (10.182 снимка)
  • Регистри и спискови жртава и преживјелих
  • Евиденције СУБНОР-а о погинулим партизанима по општинама
  • Копије и оригинали за витрине у сталној поставци у Јасеновцу
  • Упитници СУБНОР-а
  • Копије превода њемачких докумената у вези са Независном Државом Хрватском
  • Разне копије докумената из Архива Војноисторијског института у Београду
  • Копије свједочења у вези са убиствима у логору Дубичке кречане
  • Копије протокола и свједочења у вези са др Антуном Хајзаром из Котарског суда у Сиску
  • Копија поименичног списка јеврјејских жртава састављен од Јеврејске опћине у Загребу
  • Копије фрагмената досијеа затворених комуниста из Сплита
  • Три машински писана мемоарска записа уз коментаре
  • Историјат јасеновачке школе од 1905. до 1938. године, аутор Мила Драгић
  • Копије усташких докумената који се односе на Босанску Дубицу
  • Машински куцан рукопис „Босанскодубичко подручје у НОР 1941/1942“, аутори Мирко Пекић, Борко Арсенић и Боро Гаћеша
  • Разни груписани списи (ратне копије и послијератни материјали)
  • Разни груписани списи (ратне копије и послијератни материјали)
  • Ненумерисани документи и фотокопије
  • Концепт списка заповједника логора Јасеновац
  • Историјски елаборати о логору Стара Градишка
  • Разни документи, копије, писма и рукописи
 • Упитници (3.155 снимака)
  • Индекс за упитнике
  • Индекс за упитнике за Стару Градишку
  • Упитници за преживјеле логораше Јасеновца и Старе Градишке
  • Упитници за преживјеле логораше
  • Упитници за бивше интернирце разних логора
 • Списи Музеја у Новској (2.422 снимка)
  • Документи о палим борцима из Новске и околине
  • Копије доказног материјала у вези са жртвама са подручја Новске
  • Машински куцан примјерак монографије о партизанској јединици „Матија Губец“, аутор Јевто Ћесић
  • Усмена свједочења
 • Усмена свједочења (622 снимка)
  • Евиденција преживјелих логораша који су дали свједочења
  • Изводи из усмјених свједочења и мемоарских записа
  • Разна усмена свједочења и мемоарски записи
  • Разна усмена свједочења и послијератни записи
 • Послијератни извјештаји и спискови (48 снимака)
  • Неколико докумената музејске институције

Из збирке: Дио упитника преживјелог логораша система КЛ Јасеновац, према обрасцу Меморијалног музеја у Јасеновцу. Упитник испунила Радосава (Орлић) Бубало, Српкиња из Челебинаца, припадница НОВЈ заробљена приликом Козарске операције у љето 1942. године, која свједочи о убијању чланова своје породице у Јасеновцу.