Славко Ф. Одић: Неостварени планови и Досије без имена (1961)

Према неколико свједочења, током Прве бањалучке операције, у којој су партизанске јединице у новогодишњој ноћи 1944. продрле у центар Бањалуке, заплијењена је локална архива њемачке војне обавјештајне службе. Након повлачења, свежњеви докумената однесени су у Обавјештајни центар Петог корпуса НОВЈ, гдје је документе, за потребе оперативног рада, преводио Славко Одић. Илегални сарадник НОП-а у домобранима, Жарко Ластрић, који се том приликом са партизанима повукао из града и Одићу помагао у тражењу корисних података у заплијењеној архиви, напоменуће у својим сјећањима како је Одић послије рата на основу ових података написао књигу.

Одићев књишки двојац „Неостварени планови“ и „Досије без имена“ објавио је загребачки Напријед 1961. године. Значајна количина података о обавјештајном раду њемачког окупатора на ширем бањалучком подручју нашла се у првој књизи. Из тог разлога ове раритете учинили смо дигитално доступним.

Преводилац докумената и аутор потоњих издања, Славко Одић, рођен је 1916. у Бихаћу. Син је Фрање Одића, бившег комунистичког првака. Породица Одић се пред рат доселила у Бањалуку. Био је студент технике, члан Клуба академичара Бањалуке, партизански првоборац, политички комесар вода, секретар штаба бригаде, политички комесар батаљона, помоћник команданта мјеста и подручја, командант подручја, помоћник шефа Обавјештајног центра Штаба Петог (крајишког) корпуса, те члан Одјељења заштите народа при Врховном штабу НОВЈ. Демобилисан је као резервни пуковник. Послије рата ради у Министарству унутрашњих послова, а био је и генерални конзул у Торонту и начелник одјељења у Државном секретаријату спољних послова. Његова браћа Ивица и Стјепан погинули су у рату као партизански првоборци.

Објавио је књиге „Досије без имена“, „Неостварен и планови“ (прва награда „13. мај“ у 1966), „Десант на Дрвар“ (награда „22. децембар“ у 1981), „Партизанска обавјештајна служба 1941–1942“ (три тома) и „Зашто Јасеновац није ослобођен“ (са Славком Комарицом), уредио је тротомну едицију „Средња Босна у НОБ“, а написао је и већи број чланака на тему НОР-а у стручним часописима и публикацијама, као и фељтоне у дневној и недјељној штампи. Преминуо је у Београду 2006. године.

Архиву Републике Српске поклоњена је 2013. године збирка документарног материјала Славка Одића. Збирка у највећем дијелу садржи необјављене књиге преписа изјава учесника Дрварске операције 1944, оригиналне књиге радиограма из 1944–1945, списе о Дрварској операцији и Музеју десанта у Дрвару, поједине документе јединица НОВЈ и партизанских одреда, затим ауторске рукописе, истраживачка регеста и преписе докумената, те друге појединачне документе. У Архиву Војводине (Нови Сад, Република Србија) чува се Лични фонд Славка Одића (сигн. RS 002 F. 562) (1909/1983, 7 кутија), састављен од грађе преузете, такође, посредно 2008. године од трећег (физичког) лица. У фонду се највише чува истраживачка грађа и документација сакупљена кроз научни рад.


Славко Одић, Неостварени планови, Загреб 1961.


Славко Одић, Досије без имена, Загреб 1961.