Чајавец: 50 година

Захваљујући ентузијазму и залагању неколико бивших радника бањалучког гиганта, сачувана је вриједна колекција разноврсног материјала и предмета из „Руди Чајавеца“. Архив је у јануару 2020. добио на чување архивски дио тог материјала, укључујући комплет фабричких новина и већи број фотографија. Из овог материјала биће формирана посебна збирка, а уз помоћ некадашњих радника, извршиће се идентификација и обрада фотографског материјала. Прва дигитално конвертована архивалија из нове збирке је специјални број фабричких новина из 2000. године, настао поводом 50. годишњице оснивања предузећа.