Монографија Врбаске бановине (1932)

Током треће година постојања Врбаске бановине и бановања Светислава Тисе Милосављевића, 1932. објављена је „Монографија Врбаске бановине“. Ова публикација, на 108 страница и у шеснаест поглавља, иако ревијалног типа, садржи значајне информације о управи, животу и привређивању у Врбаској бановини. Предговор је написао др Васо Глушац, а тематским поглављима претходи историјски уводник и биографија бана Милосављевића. Публикација је илустрована већим бројем фотографија.

Монографију је приредио и написао Матко Кумарић. Рођен 1895. године, Кумарић је био новинар у Бањалуци, уредник листа Врбаске новине и дописник Централног пресбироа Владе Краљевине Југославије. Био је члан владајућих, режимских странака, ЈРСД а потом ЈНС и ЈРЗ. Идеолошки, био је конзервативац, опредјељен за интегрално југословенство. Против Удружене опозиције и комуниста често је писао уредничке уводнике. Бањалуку је напустио пред Априлски рат 1941. године.